Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sobota, 18. marec 2023 UP FAMNIT gostil državno tekmovanje iz znanja biologije

Danes, 18 marca 2023, se je na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), uspešno zaključilo državno tekmovanje iz znanja biologije za dijake srednjih šol. Na tekmovanju se je v letošnjem letu pomerilo kar 238 dijakov, ki so si udeležbo na državnem tekmovanju zagotovili na šolskih tekmovanjih kjer je sodelovalo 1.677 dijakov in dijakinj. 

Skozi tekmovanje so bili dijaki razporejeni v dva različna vsebinska sklopa, kjer so prvi in drugi letniki tekmovali iz “Biologije solin” medtem, ko so tretji in četrti letniki tekmovali iz vsebin, ki jih vključuje obvezni učni načrt ter vsebin za maturo. 

Tekmovanje je potekalo v soorganizaciji  z Univerzo na Primorskem in Zvezo za tehnično kulturo Slovenije , ki si že več kot sedemdeset let prizadeva izobraževati mlade na področju tehničnih veščin in naravoslovnih ved. 

    


Vzporedno je potekalo tudi predavanje v sklopu katerega je prof. dr Elena Bužan predstavila inovativne učne metode s poudarkom na novejših metodah spremljanja biotske raznovrstnosti. Taja Pajmon Rak, pa je povedala nekaj več o vsebinah Centra za znanost UP in možnosti sodelovanja s srednjimi šolami. 

Predavanje je bilo organizirano v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem, ki obsega tri pilotne projekte, osredotočene na kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih študijskih programov na UP z namenom podlage širše nacionalne reforme za zelen, odporen prehod v Družbo 5.0. Cilj pilotnih projektov je opremiti študente s kompetencami za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0.