Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

četrtek, 15. september 2016 Tretje srečanje partnerjev raziskovalnih in razvojnih projektov s področja lesarstva

V Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli je 14. junija 2016 potekalo tretje srečanje partnerjev projektov iz programa Wood Wisdom-net. Konferenco »Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru« je poleg partnerjev obiskalo nekaj predstavnikov podjetij ter predstavnica ministrstva MIZŠ, mag. Kim Turk.

Partnerji projektov CaReWood, Bioshapes, ReWoBioRef, W3B – Wood Believe, HCLTP in Aerowood so predstavili napredke na projektih, ki po svojih tematikah zajemajo širok spekter področja gozdno-lesne verige, od mikroravni proučevanja biokemičnih lastnosti lesa do makroravni raziskovanja možnosti uporabe odpadnega lesa v različne namene.
Predstavljene so bile raziskave gradnje z lesom z uporabo modernih tehnologij, načinov predelave odpadnega lesa, pridobljenega iz lesenih konstrukcij, ter uporabe sestavin lesa za visokotehnološke materiale v medicini in industriji embalaže. Te raziskave lepo zaokroža projekt W3B, v okviru katerega se izvaja raziskava dojemanja lesa in z lesom povezanih tematik v širši družbi. 

»Veseli me, da smo ob novem srečanju že pokazali rezultate projektov, ki imajo poleg znanstvene tudi veliko aplikativno vrednost. Brez dvoma lahko vsi ti projekti vodijo do razvoja sektorja tudi v Sloveniji,« je povedala izr. prof. dr. Andreja Kutnar, vsebinska vodja projekta CaReWood, in poudarila pomen mednarodnega sodelovanja med raziskovalnimi inštitucijami in industrijo, saj prinaša dodano vrednost projektom ter izmenjavo znanja s primeri dobrih praks v tujini.