Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 26. november 2021 Tisoča diplomantka na UP FAMNIT!

Poleg vseh uspehov o katerih smo s ponosom poročali v zadnjih letih, smo dočakali še en lep mejnik – Famnit ima že tisočo diplomantko naše fakultete.

Hana Čuček je zagovarjala svojo magistrsko nalogo z naslovom »Družinski odnosi, socialna opora in zadovoljstvo v partnerskem odnosu po rojstvu otroka« in pridobila naziv magistrica psihologije. V raziskavi, ki jo je študentka predstavila v svojem zaključnem delu, je sodelovalo 197 posameznikov, ugotovitve pa so pokazale, da se tako socialna opora kot kakovost sostarševstva ter odnos med staršema in otrokom pozitivno povezujejo z zadovoljstvom v partnerskem odnosu. Hana Čuček je izpostavila, da je poznavanje in razumevanje raziskovalnega področja in spremenljivk, ki so povezane z zadovoljstvom v partnerskem odnosu po rojstvu otroka, zelo pomembno za ohranjanje medsebojne povezanosti med partnerjema.

 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je bila ustanovljena leta 2006, izvaja študijske programe vseh treh stopenj ter raziskuje na področjih matematike, računalništva in informatike ter na področju naravoslovnih ved. Fakulteta tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT.

V času od ustanovitve smo organizirali odmevne mednarodne konference in druga znanstvena srečanja, prav tako pa se vseskozi aktivno vključujemo v mednarodni visokošolski in raziskovalni prostor; vzpostavljeno imamo široko mrežo raziskovalnih povezav z uglednimi tujimi univerzami. Velja izpostaviti, da je Raziskovalna skupina UP FAMNIT ena od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju algebraične teorije grafov v svetovnem merilu – ostale tri skupine so na Kitajskem, v Avstraliji in Južni Koreji. S tem je fakulteta Univerzo na Primorskem umestila na svetovni zemljevid uveljavljenih raziskovalnih institucij.

Na UP FAMNIT vsako leto znova izvajamo delavnice, predavanja in ostale aktivnosti za širšo javnost, v poletnih mesecih pa organiziramo poletne šole in tabore, ki so namenjeni predvsem srednješolcem in osnovnošolcem zaključnih letnikov.

Ponosni smo, da smo letos pozdravili že 15. generacijo študentov in z njimi soustvarjali te uspešne zgodbe!