Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 14. oktober 2019 Teoretično računalništvo za reševanje praktičnih problemov

Na UP FAMNIT gostili mednarodni konferenci MATCOS-19 in StuCoSReC 2019

Pretekli teden sta na UP FAMNIT istočasno potekali kar dve konferenci: četrtkovo jutro smo začeli s StuCoSReC 2019 (Raziskovalna študentska konferenca računalništva) in nadaljevali z MATCOS-19 (Srednjeevropska konferenca za uporabno teoretično računalništvo).

Dvodnevno konferenco MATCOS, ki se zvrsti vsaka tri leta, so organizirali UP IAM, UP FAMNIT in InnoRenew CoE, cilja tokratne izvedbe pa sta bila dva. Prvič, predstaviti ideje in rešitve s področja teoretičnega računalništva, ki so bile neposredno uporabljene v aplikacijah v resničnem svetu. In drugič, zbrati teoretične rezultate, ki temeljijo na takšnih idejah, da bi jih bilo mogoče uporabiti pri reševanju praktičnih problemov. Na ta način so se dotaknili različnih tem: od algoritmov, zgradbe podatkov, računalniške kompleksnosti, optimizacije, umetne inteligence, strojnega učenja do teorije grafov in računalniške geometrije.

Poleg običajnih rednih so letos uvedli tudi kratke predstavitve. »To se je izkazalo za odlično idejo, saj smo na ta način omogočili večje število udeležencev na konferenci in izmenjavo idej med njimi,« je povedal predsednik organizacijskega odbora, doc. dr. Rok Požar. Na programu se je tako zvrstilo 21 rednih in 16 kratkih prispevkov, kar kaže na bistveno povečanje glede na prejšnje izvedbe. Poleg tega so predstavitve potekale v dveh vzporednih sekcijah. »To je omogočalo več časa za razpravo med udeleženci, ki jih je bilo letos več kot 50, prišli pa so iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Romunije in z Madžarske,« je še dodal doc. dr. Rok Požar.

Še pred konferenco MATCOS-19 pa je prostore UP FAMNIT napolnilo preko 40 študentov in njihovih mentorjev z več kot 10 domačih in tujih institucij. Zbrali so se na študentski konferenci StuCoSReC 2019, kjer so predstavili 19 raziskovalnih projektov in dva posterja. Konferenco vsako leto v okviru multikonference Informacijska družba organizirajo Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Inštitut Jožef Štefan ob podpori Društva ACM Slovenija (slovenska podružnica AMC – Association for Computing Machinery).

Namen raziskovalne študentske konference računalništva je vzpodbuditi tako doktorske kot tudi že magistrske študente računalništva k aktivnemu raziskovalnemu delu. Doc. dr. Matjaž Krnc je v imenu organizatorjev dejal: »K tej viziji odločno stremimo ustrezne fakultete vseh treh javnih univerz, zato že šesto leto zapored izmenjaje organiziramo omenjeno študentsko raziskovalno konferenco. S pomočjo dogodka želimo študentom ponuditi priložnost, da njihove raziskave strokovno ovrednotijo mednarodni recenzenti. Tako pridobijo nepogrešljiv odziv na svoje projekte, ki jih potem vključujejo v zaključne naloge.« Glavni cilj konference je namreč ustvariti prostor, kjer lahko študenti predstavijo svoje raziskovalno delo, in jih tako spodbuditi za nadaljnje zgodnje raziskovanje.

V objavo konferenčnega zbornika je bilo sprejetih 22 prispevkov, od tega 4 slovenski. Imeli so kar šest sekcij predstavitev. Tudi te številke presegajo prejšnje izvedbe, čemur je najverjetneje botrovala močno izražena mednarodna komponenta. Konferenca je namreč odprta tudi za tuje študente in letos je bila približno polovica udeležencev in posledično tudi objav iz tujine. Teme prispevkov so bile zelo različne: od klasičnih tem iz teoretičnega računalništva (optimizacijski problemi, avtomati, pokritja) in umetne inteligence do drugih inovativnih in tudi aplikativnih projektov (igralne strategije, besednovrstno označevanje, orodja za trgovanje na borzi, analiza obnašanja netopirjev, napovedovanje nogometnega zmagovalca ipd.).

Poleg naštetega je namen konference tudi vzpostaviti okolje, v katerem se študenti z različnih institucij srečujejo, spoznavajo, si izmenjujejo ideje in sklepajo nova raziskovalna sodelovanja. Nenazadnje pa je za mlade izjemno koristno tudi druženje z bolj izkušenimi raziskovalci, od katerih se lahko veliko naučijo in dobijo dragocene nasvete. Glede na izredno dobre odzive vseh sodelujočih je bil namen na letošnjem srečanju dosežen, drugo leto pa konferenco gosti Maribor.