Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 4. marec 2015 Študij Biopsihologije na UP FAMNIT – odziv na prispevek v oddaji Tednik

Dne 2.3.2015 je TV Slovenija 1 v oddaji Tednik objavila prispevek z naslovom »Neuporabne diplome" avtorice ge. Aleksandre Dežman (uvodničar g. Janko Šopar). Oddaja obravnava problematiko nekaterih novih univerzitetnih študijskih programov, na podlagi katerih naj ne bi bilo možno pridobiti izobrazbi ustrezne zaposlitve. Kot primer tovrstnih študijev avtorica omenja tudi študijski program Biopsihologija, ki ga izvajamo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

V prispevku je novinarka med drugim izjavila, da diplomanti magistrskega študijskega programa Biopsihologija, po mnenju strokovnjakov NAKVIS, ne bodo pridobili zadostnih kompetenc za večino potencialnih delovnih mest.

Navedeno ne drži. Napačna navedba je posledica dejstva, da novinarka ni pridobila informacij o akreditiranem študijskem programu, pač pa je povzela nekaj navedb iz poročila strokovnjakov NAKVIS o prvem predlogu študijskega programa, ki je objavljen na spletnih straneh NAKVIS. Na omenjenih spletnih straneh so res objavljena poročila strokovnjakov, a je potrebno posebej opozoriti, da gre v tem primeru za mnenja o predlogih študijskih programov, ki morajo pred akreditacijo skozi presojo na organih NAKVIS. V akreditacijskem postopku namreč strokovnjaki podajo poročilo o predlogu študijskega programa, na katerega ima predlagatelj možnost popravkov v skladu s priporočili strokovnjakov. V primeru študijskega programa Biopsihologija je predlagateljica, torej UP FAMNIT, upoštevala predloge strokovnjakov in tako dopolnjen predlog študijskega programa z utemeljitvijo posredovala NAKVIS v ponovno presojo. Na dopolnjen predlog študijskega programa je Svet NAKVIS na svoji 65. seji dne 10.5.2013 podelil akreditacijo novemu magistrskemu študijskemu programu Biopsihologija.

Natančni podatki o kompetencah in zaposlitvenih možnostih diplomantov akreditiranega programa so navedene na spletni strani fakultete: http://www.famnit.upr.si//sl/izobrazevanje/podiplomski-magistrski-studij/biopsihologija.

Izpostaviti velja tudi, da je »biopsiholog/biopsihologinja« naveden v kodnem seznamu Standardne klasifikacije poklicev 2008 (SKP 2008) (e-iskalnik SKP 2008 je dostopen na naslovu: http://www.stat.si/skp/).

Na zgoraj obrazloženo in druge neutemeljene navedbe iz omenjenega prispevka se bomo odzvali z zahtevo za popravek, skladno z Zakonom o medijih.

Vodstvo UP FAMNIT