Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 18. maj 2015 Štirje tuji profesorji začenjajo z gostovanjem na UP FAMNIT

K nam prihaja Alexander Albert  Pott, redni profesor na Otto von Guericke University Magdeburg v Nemčiji. Njegova raziskovalna dejavnost obsega končne geometrije, zaporedja in njihove lastnosti korelacije, Boolove funkcije in končna polja ter kriptografijo. Prof. dr. Alexander Albert  Pott bo predaval pri predmetu Izbrana poglavja iz kriptografije  na podiplomskem študijskem programu Matematične znanosti ter na podiplomskem študijskem programu Računalništvo in informatika.

Izr. prof. dr. Ivana Maguire prihaja z Faculty of Science, University of Zagreb, Hrvaška. Raziskovalno se ukvarja s področjem aplikativne ekologije, demografije, filogenije, filogeografije in varstva sladkovodnih rakov. V času svojega gostovanja bo predavala študentom podiplomskega študijskega programa Varstvo narave v okviru predmeta  Seminar PBI.  

                          

Iz ZDA prihaja Laura Jean Sheppardson, izredna profesorica na University of Mississippi. Izr. prof. dr. Laura Jean Sheppardson se raziskovalno ukvarja s teorijo grafov.  Predavala bo na dodiplomskem študijskem programu Matematika v sklopu predmeta Matematični praktikum.

              

Na UP FAMNIT prihaja tudi prof. dr. Jarosław Andrzej Grytczuk, predavatelj in raziskovalec na Jagiellonian University, Poljska.  Prof. dr. Jarosław Andrzej Grytzcuk raziskovalno preučuje kombinatorične igre, diskretne geometrije in verjetnostne metode v kombinatoriki. Tudi on bo predaval pri predmetu Matematični praktikum na dodiplomskem študijskem programu Matematika.

Gostovanje omenjenih profesorjev je financirano v sklopu projekta UP IN SVET - mednarodna vpetost Univerze na Primorskem.