Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 9. junij 2020 Štiri mesta za mlade raziskovalce na UP IAM in UP FAMNIT

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM), Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ). Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Na UP IAM oziroma UP FAMNIT bodo kandidati sodelovali z naslednjimi mentorji in na naštetih področjih: 

Zakaj postati mladi raziskovalec?

Mladi raziskovalci so ob doktorskem študiju vključeni v raziskovalno delo na temeljnih ali razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih, so v rednem delovnem razmerju za določen čas, pri čemer ARRS zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, materialne in nematerialne stroške za raziskovalno delo ter podiplomski študij. Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev se dodelijo za določen čas, in sicer za doktorat znanosti do največ štirih let.

Kandidati lahko vloge oddajo do vključno srede, 8. julija 2020 do 14.00 ure.

Javni razpis in navodila za prijavo ter dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem.