Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 21. maj 2015 Seminar MARA

V ponedeljek, 25. maja 2015, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

Naslov: Inovacije v proizvodnji mineralne volne

Predavatelj: Dr. Benjamin Bizjan,  Abelium d.o.o

Povzetek:
Mineralna volna je danes eden najbolj razširjenih izolacijskih materialov, ki prispeva k energetski učinkovitosti, požarni varnosti in kakovosti bivanja v zgradbah.
Dodana vrednost industrijskega proizvodnega procesa mineralne volne je relativno nizka, vendar jo je zaradi velikih proizvodnih količin mogoče občutno povečati z optimizacijo procesa. Možnost za napredek se kaže predvsem v razvoju novih algoritmov za monitoring procesa v realnem času, ki bodo pripeljali do izboljšanja kvalitete končnih izdelkov, zmanjšanja porabe vhodnih surovin in podaljšanja življenjske dobe proizvodnih naprav.

Predavanja in seminarji v sklopu ADRIATinn CoWorking prostora.

Vljudno vabljeni!