Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 8. april 2015 Seminar MARA

V ponedeljek, 13. aprila 2015, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.


RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

Naslov:  Potencilani podjetniki - ravnanje z ljudmi pri delu in drugi koristni napotki

Predavatelj: mag. Nevenka Volk Rožič, Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko

Povzetek:
Že pri snovanju poslovnega načrta je treba upoštevati tudi človeške vire, ki bodo s svojim delom prispevali k njegovi realizaciji v praksi, kajti zaposleni predstavljajo pomemben kapital podjetja in so poglavitni vir konkurenčne prednosti.
Delavci in delodajalci imajo v zvezi z opravljanjem dela določene obveznosti in pravice, ki jih je treba poznati in upoštevati. Delo zaposlenih je treba najprej planirati, nato organizirati in koordinirati, nadzorovati ter zaposlene neprestano usmerjati k ciljem. Navedenim nalogam se podjetnik, ki zaposluje, ne bo mogel izogniti, to pa prinaša potrebo, da se s področjem delovnih razmerij seznani, ga razume in to znanje uporabi v praksi.
Na predavanju  bomo na kratko predstavili ključne značilnosti procesov ravnanja z ljudmi pri delu v podjetju ter podali konkretne napotke za delo na področju delovnih razmerij za mlada podjetja. Ne bomo pa pozabili predstaviti tudi nekaj napotkov o tem, kam se lahko potencilani podjetnik obrne po pomoč pri odpiranju novega podjetja.

Predavanje bo v sklopu projekta ADRIATinn.

Vabljeni!