Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 26. marec 2015 Seminar MARA

V ponedeljek, 30. marca 2015, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru skupnega SEMINARJA ZA MATEMATIČNE IN RAČUNALNIŠKE ZNANOSTI Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, Oddelka za matematiko in Oddelka za Informacijske znanosti in tehnologije UP IAM, Oddelka za matematiko in računalništvo UP PEF ter Oddelkov za matematiko in teoretično računalništvo IMFM.

RAČUNALNIŠKI SEMINAR

Prostor: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

Naslov: PODATKI IN METRIKE V LOGISTIČNI INFRASTRUKTURI

Predavatelj: Dr. Monika CERINŠEK, Abelium d.o.o.

Povzetek:
Ljudje se že od nekdaj trudimo dobiti največ za čimmanjšo ceno. Vzpon velikih podatkov in poslovne inteligence nam močno olajša uporabo danih podatkov za izboljšavo našega delovanja. S pametno analizo podatkov se po eni strani učimo iz napak v preteklosti, po drugi strani pa poskušamo napovedati prihodnost.

Ena izmed storitev, ki se lahko hitreje razvija s pomočjo podatkovno vodenega poslovanja, je logistika oz. prevozni sistem. Inteligentni prevozni sistem prinaša veliko prednosti: čistejše okolje, boljše upravljanje energije, nižje stroške prevoza idr. Inteligentnost prevoznega sistema pa pridobimo ravno s predelavo klasičnega upravljanja v podatkovno vodeno upravljanje.

Predstavila bom primer prevoznega sistema v inteligentni prevozni sistem s pomočjo poznanih dobrih praks in metrik. Pogledali si bomo tudi nekaj ključnih kazalnikov uspešnosti.

Predavanje bo v sklopu projekta ADRIATinn.

Vabljeni!