Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 13. julij 2020 Še tri mesta za mlade raziskovalce za področje matematike in biologije

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor še treh kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Opis mentorjev, področje in raziskovalno področje najdete v spodnjem seznamu:

Ademir Hujdurović - področje: matematika; Raziskovalni program P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij; UP Inštitut Andrej Marušič. Kandidati lahko vlogo oddajo do srede, 12. avgusta do 14.00 ure.

Elena Bužanpodročje: biologija;Raziskovalni program P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema; UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Kandidati lahko vlogo oddajo do srede, 12. avgusta do 14.00 ure.

Dragan Marušič področje: matematika;Raziskovalni program P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger; UP Inštitut Andrej Marušič. Kandidati lahko vlogo oddajo do torka, 21. julija do 14.00 ure.

Zakaj postati mladi raziskovalec?
Mladi raziskovalci so ob doktorskem študiju vključeni v raziskovalno delo na temeljnih ali razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih, so v rednem delovnem razmerju za določen čas, pri čemer ARRS zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, materialne in nematerialne stroške za raziskovalno delo ter podiplomski študij. Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev se dodelijo za določen čas, in sicer za doktorat znanosti do največ štirih let.

Javni razpis in navodila za prijavo ter dodatne informacije so dostopne na  spletni strani Univerze na Primorskem.