Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 28. maj 2015 Rezultati volitev v Upravni odbor UP

Včeraj, v sredo, 27. maja 2015, so na Univerzi na Primorskem potekale redne volitve v Upravni odbor UP, in sicer volitve članov Upravnega odbora UP iz vrst zaposlenih na UP.

Na podlagi rezultatov predčasnih volitev z dne 22. maja in rednih volitev z dne 27. maja, je volilna komisija objavila rezultate volitev. Izbrani so bili naslednji kandidati:

(1) iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost:

  • doc. dr. Marko Orel (kandidat, ki sta ga predlagali članici UP FAMNIT in UP IAM),
  • doc. dr. Tina Štemberger in
  • doc. dr. Igor Stubelj;

(2) iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev:

  • Martina Kovačič Kuzmić.

Volilno pravico je imelo 491 volivcev iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost,od teh je 232 volivcev glasovalo; od 226 volivcev iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev pa je glasovalo 153 volivcev.

Izbrani kandidati bodo zaposlene v UO UP zastopali za mandatno obdobje štirih let.

Več si lahko preberete v Poročilu o izidu volitev članov UO UP