Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

petek, 29. marec 2024 RAZPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA VPIS V MAGISTRSKE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2024/2025

Dne, 28. 3. 2024 UP objavlja razpis za vpis v magistrske študijske programe in razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2024/2025.

   

Za vpis v 1. letnike je za državljane RS in državljane članic EU razpisanih 1.087 mest na 35 študijskih programih, od tega 932 mest za redni in 155 mest za izredni študij. Za Slovence brez slovenskega državljanstva je razpisanih 50 vpisnih mest, za državljane držav nečlanic EU, ki prihajajo iz držav Zahodnega Balkana, s katerimi ima RS sklenjene bilateralne sporazume na področju izobraževanja, 150 vpisnih mest, za državljane ostalih držav, nečlanic EU, pa 72 mest. Za kandidate za vzporedni študij je razpisanih 56 prostih mest.

UP je na magistrski stopnji 6 študijskih programov razpisala tudi v angleškem jeziku:

Za doktorske študijske programe pa je za vpis v 1. letnike razpisanih 181 vpisnih mest za izredni študij na 17 študijskih programih, od tega izvedba 6 tudi v angleškem jeziku:

Prvi prijavni rok se za vse kandidate za vpis v magistrske in doktorske študijske programe UP začne v četrtek, 4. aprila 2024.

Več informacij o razpisu za vpis in prijavnem postopku je kandidatom na voljo na spletnih straneh UP in članic UP:

>> za magistrski študij <<

>> za doktorski študij <<