Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 5. januar 2021 Raziskovalno bogata jesen članov DIST in laboratorija HICUP

Raziskovalci z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije (DIST) ter Laboratorija za interakcijo človek-računalnik – HICUP, so se v prvih mesecih študijskega leta 2020/21 udeležili številnih domačih in mednarodnih dogodkov, na katerih so predstavili svoje delo in raziskave na različnih področjih.

Že v začetku oktobra so pod okriljem Slovenian HCI community (ACM Chapter Bled) organizirali Slovensko konferenco Interakcija Človek-Računalnik v Informacijski družbi 2020 (Human-Computer Interaction in Information Society - HCI-IS ). Konferenco, ki je v celoti potekala preko spleta, je obiskalo več kot 30 udeležencev. Na njej je bilo predstavljenih 15 člankov, še pet pa so jih dodatno člani ACM SIGCHI poglavja Bled objavili na drugih dogodkih in revijah.

Istega meseca so sodelovali na mednarodni virtualni konferenci ACM MobileHCI 2020. Na njej so predstavili tri članke, ki so plod sodelovanja z raziskovalci z Japonske, Koreje, Mehike in Finske, izr. prof. dr. Matjaž Kljun pa je bil so-organizator sekcije demonstracij različnih prototipov (Demo & Interactivity Co-Chair).

V začetku novembra je v okviru premierne konference o interaktivnih površinah in prostorih ACM ISS 2020  skupina raziskovalcev skupaj s člani Laboratorija HICUP organizirala prvo mednarodno delavnico na temo medsebojne interakcije pri uporabi različnih sistemov mešane resničnosti - Cross-Reality Interaction (XR). Poleg predstavitve osmih zelo zanimivih prispevkov, so imeli udeleženci priložnost poslušati tudi vabljeno predavanje priznane mlade raziskovalke, dr. Anasol Peña-Rios. Naši raziskovalci asist. Jordan Aiko Deja, asist. Nuwan Attygale, doc. dr. Klen Čopič Pucihar in izr. prof. Matjaž Kljun pa so predstavili članek z naslovom: »Sound 2121: Cross-Reality Transitions Between Real and Augmented Sound Landscapes«.

Konec novembra pa je potekal 3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije, ki je namenjen odprti izmenjavi mnenj, izkušenj ter izhodišč za načrtovanje nadaljnje digitalizacije. Letos je bil izjemoma izveden preko spleta. Na dogodku je v sklopu Umetna inteligenca - temelj razvoja Slovenije sodelovala tudi naša raziskovalka dr. Vida Groznik. Mesec kasneje je dr. Groznik nastopila na spletnem seminarju Umetna inteligenca v zdravstvu in medicini, ki je potekal pod okriljem GZS – Gospodarske zbornice Slovenije, in sicer s predavanjem »Kako zaznati demenco z umetno inteligenco?«

   

6. decembra je potekal prvi virtualni TedEx Ljubljana, na katerem je bil gost tudi doc. dr. Klen Čopič Pucihar. V svojem nastopu je razmišljal o nekaterih vprašanjih kot so:  »Bomo zaradi vseh teh računalnikov postali pol ljudje in pol roboti? Zakaj je sploh smiselno v naša življenja pripeljati računalnike?« Posnetek predavanja bo za tiste, ki si ga niso ogledali v živo, na voljo na kanalu YouTube v prihodnjih tednih.

December se je nadaljeval z delavnico ImAna 2020 – Workshop on Immersive Analytics (delavnica o Potopitveni Analitiki), ki sta jo z nizozemskimi kolegi organizirala doc. dr. Klen Čopič Pucihar in izr. prof. Matjaž Kljun. Na njej so sodelovali izjemni in priznani znanstveniki kot so Benjamin Bach, Liz Marai, Luciana Nedel in Yannick Prié. Delavnica je potekala v sklopu konference IEEE AIVR (3rd International Conference on Artificial Intelligence & Virtual Reality).

Našim raziskovalcev čestitamo ob njihovih dosežkih in jim želimo obilo uspehov še v prihodnje!