Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 19. junij 2020 Raziskovalki UP FAMNIT soavtorici nove knjige s področja oljkarstva

Pri založbi Kmečki glas je izšla nova knjiga na temo oljkarstva. Enostavni naslov Oljka pa prinaša na enem mestu bogato literaturo, ki je namenjena tako oljkarjem kot študentom. Številne plati pridelave oljk in oljčnega olja so zajeli strokovnjaki novogoriške enote Kmetijsko gozdarskega zavoda Slovenije (KGZS) in soavtorici izr. prof. Dunja Bandelj in dr. Alenka Baruca Arbeiter z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT.

V obsežni knjigi o gojenju oljk so opisane vse lastnosti in posebnosti oljke ter postopki pri zagotavljanju optimalnih rastnih razmer za to trdoživo drevo, ki je hkrati občutljivo na okoljske dejavnike. Knjiga podrobno predstavi pestrost sort, gojenje, skrb za varstvo, obrezovanje, obiranje ter ponuja odličen vir znanja tako izkušenim oljkarjem, kot tudi tistim, ki bi se v oljkarstvu želeli šele preizkusiti.

»Kar deset let mineva od zadnje izdaje strokovne literature o pridelavi oljk,« razlaga izr. prof. dr. Dunja Bandelj, »zato je bila spodbuda za pripravo knjige velika. Knjigo smo snovali ob upoštevanju, da je potrebno pridelovalcem oljko približati z vseh zornih kotov, ki se prične ob temeljitem poznavanju biologije oljke, njenih zahtev za rast in rodnost, agroekologije, izbire ustreznih sort, tehnologij pridelave in varstva. Univerza na Primorskem ima osrednjo vlogo pri raziskovanju genskih virov oljk in agroekologije, tako smo knjigi prvič predstavili najnovejše znanstvene izsledke izvora oljke in nastanka oljčnih sort v Sredozemlju, gensko pestrost oljk, pomen genskih bank in slovenske kolekcije oljk. Proučevanje in zbiranje genskih virov za naslednje generacije predstavlja temeljno osnovo za ohranjanje oljkarske panoge v Sloveniji v luči podnebnih sprememb in drugih okoljskih izzivov.«

Naši raziskovalci so znova pokazali kako pomembna sta vpetost v krajino in vez njenimi prebivalci, da lahko kakovostno, celovito in trajnostno razvijamo in soustvarjamo okolje, v katerem živimo.

Na tej povezavi lahko preberete še nekaj več o nastanku knjige ter dostopate do založbe za naročila.