Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 2. november 2021 Prva diplomantka podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Psihologija

Letošnji oktober je poleg novih začetkov in (spet) polnih hodnikov bil tudi v znamenju kar nekaj zagovorov zaključnih del naših študentov. Med njimi je bila tudi Samanta Hervol, ki je 25. 10. 2021 postala prva diplomantka na magistrskem študijskem programu Psihologija, 2. stopnja.

Študentka je pod mentorstvom izr. prof. dr. Vite Poštuvan in somentorstvom asist. dr. Tine Podlogar predstavila magistrsko nalogo z naslovom »Pismenost o duševnem zdravju, stigma in stališča do iskanja strokovne psihološke pomoči med slovenskimi mladostniki«. Z zaključkom študija je pridobila strokovni naslov magistrica psihologije.

V svojem magistrskem delu je preučevala kako se spremenljivke iz naslova njene naloge med seboj povezujejo in katere izmed njih so statistično pomembni napovedniki stališč do iskanja strokovne psihološke pomoči. Rezultati so pokazali, da je pismenost o duševnem zdravju pozitivno povezana s stališči do iskanja strokovne psihološke pomoči in negativno povezana z javno stigmo in samostigmo.

Naslednji dan, 26. 10. 2021, sta še dve diplomantki, Tjaša Ogrizek in Urša Skvarča, uspešno zagovarjali magistrsko delo na študijskem programu Psihologija.

Vsem študentkam iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!