Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sobota, 12. september 2020 Prva diplomantka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje

V četrtek, 10. septembra 2020, je Hana Remešová zaključila magistrski študij Trajnostno grajeno okolje z magistrsko nalogo »Differences of consumers' preferences of unweathered and weathered wood« (Razlike v prednostnih izbirah pri nestaranem lesu in lesu, izpostavljenem okoljskim dejavnikom), pod mentorstvom doc. dr. Michaela Burnarda in somentorstvom doc. dr. Anne Małgorzate Sandak. V okviru magistrskega dela je izvedla raziskavo za ugotavljanje razlik v potrošniških preferencah med nestaranim in staranim modificiranim lesom.

Hana Remešová je prva diplomantka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Trajnostno grajeno okolje, z zaključkom študija je pridobila strokovni naslov magistrica inženirka trajnostnega grajenega okolja.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!


(Na fotografiji, od leve: dr. Anna Małgorzata Sandak, Hana Remešová in dr. Michael Burnard.