Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 15. julij 2015 Prva diplomantka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija na UP FAMNIT

V torek, 14. julija 2015 je Nikolina Jeretič zaključila magistrski študij Biopsihologije z magistrsko nalogo z naslovom "Biopsihosocialni model doživljanja stresa na delovnem mestu", pod mentorstvom doc. dr. Katarine Babnik.

Namen magistrskega dela je s pomočjo domače in tuje strokovne literature ter empiričnega raziskovanja v realnem delovnem okolju preučiti doživljanje stresa pri zaposlenih ter hkrati opozoriti na pomen koncepta kognitivne ocene kot izhodišča za razlikovalno dojemanje stresa na biološki, psihološki in socialni ravni posameznika.

Gre za prvo diplomantko magistrskega študijskega programa 2. stopnje Biopsihologija, ki se je na UP FAMNIT pričel izvajati v študijskem letu 2013/14.