Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 29. marec 2019 Prof. dr. Klavdija Kutnar imenovana za predsednico Sveta RS za visoko šolstvo

Z velikim veseljem sporočamo, da je bila dekanja UP FAMNIT, prof. dr. Klavdija Kutnar, na včerajšnji redni seji Vlade RS imenovana za novo predsednico Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo.

Med novimi člani sveta so tudi prof. dr. Štefko Miklavič (UP FAMNIT in UP IAM), rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič (član po položaju rektorja), prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič (UP PEF) in izr. prof. dr. Gregor Pobežin (UP FHŠ).

Člane sveta imenuje Vlada Republike Slovenije za obdobje štirih let, pristojnosti organa pa so: svetovanje pri strokovnih izhodiščih in oblikovanju nacionalnega programa visokega šolstva, pri pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje, pri načrtovanju razvoja visokega šolstva; podaja mnenja k nacionalnemu ogrodju kvalifikacij; opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. Svet za visoko šolstvo pri svojem delu sodeluje s strokovnimi sveti za posamezna področja vzgoje in izobraževanja ter znanosti in tehnologije in Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Več na tej povezavi.

Novim članom sveta iskreno čestitamo!