Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 2. november 2021 Pridružite se nam na prvem biološkem večeru 2021/22

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»V.I.P. projekt za ogrožene vrste in habitate v Vipavski dolini«

ki bo v sredo, 3. novembra 2021, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo Tomaž Remžgar.

O PREDAVANJU

Osrednja tematika predavanja bodo vsebine povezane z izvajanjem naravovarstvenega projekta »Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini«; akronim VIPava. Projekt VIPava je kohezijski projekt, pri katerem sodeluje 7 partnerskih institucij in je namenjen izboljšanju stanja ogroženih habitatov in kvalifikacijskih vrst živali v Vipavski dolini. Ciljne vrste projekta so vidra, laška žaba, močvirska sklednica, strašničin mravljiščar, črnočeli srakoper in hribski škrjanec. V sklopu predavanja bo predavatelj predstavil ekologijo kvalifikacijskih vrst živali, ugotovitve o njihovi prisotnosti ter ukrepe, ki so jih pri projektu izvedli z namenom izboljšati njihov habitat in omogočiti njihovo dolgoročno varstvo. Izpostavil bo tudi ključne okoljske probleme, s katerimi se srečujemo pri njihovem delu ter cilje za prihodnost. Več o projektu si lahko ogledate tudi na spletni strani.

O PREDAVATELJU

Z nami bo Tomaž Remžgar, biolog zaposlen na Zavodu za ribištvo Slovenije. Biologija in narava ga zanimata že od otroštva. Konec srednje šole je postal član DOPPS, pri tem pa je nato ornitologija za več let postala njegovo glavno interesno področje. Tekom študija pa se je začel ukvarjati tudi s herpetologijo. Po zaključenem študiju je sodeloval pri več projektih na temo ornitologije, varstva okolja in ekoturizma. Trenutno je zaposlen na projektu VIPava, kjer se ukvarja s terenskim proučevanjem vidre, močvirske sklednice, laške žabe in ribjih vrst v Vipavski dolini. Kot večino biologov ga zanima 'vse živo', v prostem času pa se ukvarja s pohodništvom in ribolovom.

Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI in bo dvojezično (v slovenščini in italijanščini).