Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 14. september 2023 Konferenca na Bledu in obeležje 150. obletnice rojstva očeta slovenske matematike

Konferenca slovenskih matematikov, na katero se je zbralo okoli 80 udeležencev, je potekala 15. in 16. septembra 2023 v Festivalni dvorani na Bledu. Dogodek je organiziral Odbor za matematiko pri DMFA s soorganizatorji UP FAMNIT, Fakulteto za matematiko in fziko Univerze v Ljubljani in podjetjem Abelium ter pod pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

S konferenco smo obeležili tudi 150. obletnico rojstva očeta slovenske matematike, Josipa Plemlja, ki mu je bil posvečen prvi del konference,  ko so o Plemlju in njegovi zapuščini predavali:

  • doc. dr. Boštjan Kuzman s predavanjem "Profesor Josip Plemelj - življenjska zgodba izjemnega človeka",
  • upok. prof. dr. Milan Hladnik s predavanjem "Profesor Plemelj in reševanje Hilbertovega 21. problema" in
  • izr. prof. dr. Željko Oset s predavanjem "Intelektualna mreža akad. dr. Josipa Plemlja".

Udeležence konference so ob začetku minisimpozija o Plemlju nagovorili prof. dr.  Peter Štih, predsednik SAZU, prof. dr. Gregor Majdič, rektor UL, in g. Anton Mežan, blejski župan.

raziskovalno aplikativnem delu so bili predstavljeni najpomembnejši dosežki slovenske matematike zadnjih let in hkrati raziskovalno delo uspešnih raziskovalcev mlajše generacije. Poleg tega je bil eden izmed ciljev srečanja tudi predstavitev dosežkov na različnih področjih matematike, tudi aplikativne. Pedagoški del pa je zajel predstavitev strokovnih tematik na temo poučevanja matematike in fizike. Na raziskovalno aplikativni sekciji je bilo 16, na pedagoški pa 17 prispevkov.

Konference so se udeležili tudi doc. dr. Nino Bašić, doc. dr. Karla Ferjančič, doc. dr. Nastja Cepak, prof. dr. Štefko Miklavič in prof. dr. Vito Vitrih, raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT z Oddelka za matematiko in Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije.

Prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.


Prof. dr. Štefko Miklavič, doc. dr.
Karla Ferjančič, prof. dr. Vito Vitrih, doc. dr. Nastja Cepak in doc. dr. Nino Bašić (z leve proti desni)