Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 21. september 2023 Poučevanje računalništva in informatike v vrtcu in prvih štirih razredih osnovne šole: V okviru projekta B-RIN nas je obiskal prof. dr. Ivan Kalaš z Univerze Komenskega v Bratislavi

V okviru projekta B-RIN: razvoj temeljnih vsebin računalništva in informantike v vrtcih in osnovih šolah (od 1. do 5. razreda) nas je obiskal prof. dr. Ivan Kalaš z Univerze Komenskega v Bratislavi. Na celodnevni delavnici je včeraj, 20. 9. 2023, predstavil slovaške izkušnje pri poučevanju računalništva in informatike v vrtcu in osnovni šoli. Na Slovaškem je pouk računalništva in informatike obvezen predmet tako v osnovni kot tudi srednji šoli.

Pouk računalništva in informatike v OŠ in SŠ na Slovaškem poteka na osnovi vsebinsko opredeljenega in jasno razdelanega ter didaktično in digitalno podprtega gradiva "Računalništvo z Emilom", ki ga je zadnja desetletja razvijal in evalviral prof. Kalaš  s svojo raziskovalno ekipo. Gradiva, ki so doslej bila prevedena in prirejena že za sedem držav vsebujejo didaktične usmeritve za vzgojitelje in učitelje, delovne zvezke za otroke in učence ter temu prilagojeno programsko opremo. Na delavnici smo se seznanili s sistemom Emil in  si podrobneje ogledali gradiva za 3. in 4. razred osnovne šole. Slovaške izkušnje bodo predstavljale vsebinsko in izvedbeno, doslej na vsaj petsto šolah preizkušeno podlago, ki jo bomo pilotno uporabili tudi v izvedbi projekta B-RIN. V ta namen bomo prevedli in priredili obstoječa gradiva in ter jih pilotno izvedli v projekt vključenih izbranih slovenskih vrtcih in osnovnih šolah.

Na delavnici so sodelovali dr. Andrej Brodnik, dr. Rok Požar in dr. Nino Bašić z UP FAMNITdr. Sonja Čotar Konrad, dr. Andreja Klančar, dr. Maja Lebeničnik, dr. Blaž Simčič, dr. Sanela Hudavernik in dr. Karmen Drljić z UP PEF ter dr. Mirko Prosen in dr. Sabina Ličen z UP FVZ.

Prof. dr. Ivan Kalaš je profesor računalništvo na Univerzi Komenskega v Bratislavi, od leta 2013 pa gostujoči profesor na UCL Inštitutu za izobraževanje v Londonu. Poklicno se ukvarja z razvojem zgodnjega računalniškega izobraževanja in raziskavami na področju vpliva digitalnih tehnologij na učenje. Je soavtor več programskih okolij za otroke, med drugim Comenius Logo, Imagine Logo, Thomas the Clown in RNA (Revelation Natural Arts), ki jih je v mednarodnem okolju sprejelo na tisoče šol. Je tudi avtor ali soavtor več knjig in učbenikov, ki so bili izdani v več jezikih in državah v Evropi in drugod. Bil je aktiven pri številnih nacionalnih in mednarodnih političnih prizadevanjih in pobudah. Prof. Kalaš predstavlja Slovaško v Tehničnem odboru za izobraževanje IFIP. Od leta 2008 do 2013 je bil član mednarodnega svetovalnega odbora iniciative Microsoft Partners in Learning. Od leta 2014 do 2016 je bil član projekta UCL ScratchMaths, ki se je osredotočal na razvoj inovativnih programskih vsebin in ustrezne pedagogike za angleško govoreče učence, stare od 9 do 11 let.

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Univerza na Primorskem je vodilni partner projekta, vodja projekta je dr. Sonja Čotar Konrad z UP PEF.