Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 13. maj 2016 Ponedeljkov seminar računalništva in informatike

V ponedeljek, 16. maja 2016, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

PREDAVATELJ: Sašo Moškon

NASLOV: KARTIRANJE MORSKEGA DNA

POVZETEK:
Oceani prekrivajo 71 % površja zemlje in o njih vemo bistveno manj kot o kopnem. Podatke naj bi imeli le o 5 % morskega dna, pa še ti se po kakovosti in ločljivosti ne morejo primerjati s satelitskimi podatki o kopnem. Predstavili bomo praktično uporabno metodo akustične klasifikacije morskega dna. Pogledali si bomo celoten postopek, od zajema surovih podatkov do karte tipov morskega dna.
Razvito metodologijo smo aplicirali na problem kartiranja morskih travnikov v slovenskem morju. Učinkovito kartiranje morskih travnikov je zelo aktualen problem, saj direktiva Evropske unije določa ciklično spremljanje razširjenosti morskih travnikov. Podatke hidrografskih meritev smo obdelali po razviti metodologiji in izdelali karto tipov morskega dna za celotno slovensko obalo. Določili smo 36 večjih morskih travnikov in prisotnost vseh potrdili z metodo točkovnega vzorčenja. Z uspešno aplikacijo v realni domeni smo potrdili praktično uporabnost naše metodologije in pokazali, da ima akustična klasifikacija morskega dna s podatki mnogosnopnega sonarja velik potencial pri raziskavah morskega dna.

Vabljeni!