Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 28. oktober 2015 Ponedeljkov SEMINAR računalništva in informatike

V ponedeljek, 9. novembra 2015, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

PREDAVATELJ: Branko Kavšek,UP FAMNIT, IJS

NASLOV: MapReduce in Hadoop: Paralelna, skalabilna obdelava masovnih podatkov

POVZETEK:
Kaj so masovni podatki (Big Data)? Kako jih shranti? Kako jih obdelati? Predstavljena bo paradigma MapReduce in njena odprtokodna implementacija Hadoop, ki je v zadnjem desetletju najpopularnejši in najbolj razširjen način dela z masovnimi podatki. V prvem delu seminarja si bomo podrobneje ogledali vse tri faze MapReduce-a: fazo "Map", fazo "Shuffle" ter fazo "Reduce" in tako spoznali teorijo delovanja omenjene paradigme. Drugi del seminarja bo namenjen predstavitvi nekaj tipičnih primerov uporabe - tu bo predstavljem Hadoop kot odprtokodna implementacija MapReduce-a. S pomočjo Hadoop-a bomo obdelali nekaj primerov masovnih podatkov ter si tako pogledali kako Hadoop uporabiti na realnih problemih.

Vabljeni!