Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 23. september 2019 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2019/2020

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2019/2020, ki se prične v torek, 1. oktobra 2019 in zaključi v petek, 17. januarja 2020.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

  • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;

  • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do ponedeljka, 30. septembra 2019 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno torka, 1. oktobra 2019 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Študente 2. letnika programa Varstvo narave posebej obveščamo, da bo laboratorijske in seminarske vaje ure za predmet Varstvena biologija morja na urnik umeščene naknadno.

Termini sestankov koordinatorjev programov s študenti:

  • Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA) in Matematične znanosti – izvedba v angleškem jeziku (PMA-EN): v torek, 1. oktobra ob 16.30 v Famnit-MP7 (v okviru predavanj pri predmetu Verjetnost);
  • Računalništvo in informatika (PRIN): v ponedeljek, 7. oktobra ob 17.00 v Famnit-VP2 po zaključenem računalniškem seminarju;
  • Varstvo narave (PBI):  v četrtek, 3. oktobra ob 16.30 v predavalnici Famnit-Muzejski3 (v okviru predavanj pri predmetu Sodobni pristopi k varstveni biologiji);
  • Biopsihologija (PBP): v torek, 1. oktobra ob 14.00 v Famnit-MP6;
  • Uporabna psihologija (UPSI): v torek, 1. oktobra ob 14.00 v Famnit-MP7,
  • Matematika s finančnim inženiringom (PMF): v petek, 11. oktobra ob 13.00 v Famnit-Muzejski4;
  • Podatkovna znanost – izvedba v slovenskem jeziku (PZ) in Podatkovna znanost – izvedba v angleškem jeziku (PZ-EN): v torek, 1. oktobra ob 16.30 v Famnit-MP2.

V prvi polovici oktobra 2019 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti 2. letnika. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT