Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 17. februar 2021 [ONLINE PREDAVANJE] Četrto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2020/21

 

Vabimo vas na četrto letošnje predavanje z naslovom

Konfiguracije točk in premic​​,

ki bo v sredo, 24. februarja 2021, ob 18.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. Nino Bašić, UP FAMNIT, UP IAM in IMFM.

»Koncept konfiguracije točk in premic je enostavno razložiti kateremukoli desetletnemu učencu.« – Branko Grünbaum

Množici n točk in n premic v evklidski ravnini, pri čemer vsaka točka leži na natanko k premicah, vsaka premica pa poteka skozi k točk, pravimo (nk) konfiguracija. Pri tem zahtevamo tudi, da lahko čez dve različni točki poteka le ena premica. Bolj znani primeri konfiguracij so Möbius-Kantorjeva (83) konfiguracija, Pappusova (93) konfiguracija, Desarguesova (103) konfiguracija, Cremona-Richmondova (153) konfiguracija in Grünbaum-Rigbyjeva (214) konfiguracija.

Zakaj je študij konfiguracij zanimiv? Razlogov je več:

  • Čeprav so konfiguracije lahko dostopne, so tudi matematično zahtevne. (Mnogo vprašanj o konfiguracijah lahko enostavno formuliramo, odgovori nanje pa terjajo velik napor.)
  • Konfiguracije povezujejo številna področja matematike: klasično geometrijo, kombinatoriko, topologijo, algebrajsko geometrijo, teorijo števil in tudi računalniško programiranje.
  • Natere konfiguracije so vizualno zelo privlačne.
  • Pri raziskovanju konfiguracij lahko uporabimo računalniška orodja, kot je na primer program GeoGebra.

Matematiki so konfiguracije preučevali že pred stoletjem (in še prej), nedavno pa so dobile nov zagon. Prvi razlog je bilo spoznanje, da igrajo simetrije pomembno vlogo pri raziskovanju konfiguracij. Drugi razlog je bil razvoj računalniške grafike, ki nam omogoča vizualizacije, ki pred stoletjem niso bile mogoče. Spoznali se bomo z nekaterimi rezultati o konfiguracijah točk in premic.

O predavatelju:
Nino Bašić je diplomiral leta 2011 na Fakulteti za matematiko in fiziko UL, doktoriral pa leta 2016 pod mentorstvom prof. dr. Tomaža Pisanskega in prof. dr. Patricka W. Fowlerja. Raziskovalno se ukvarja s kemijsko teorijo grafov, topološko teorijo grafov, konfiguracijami in aplikacijami teorije grafov v znanosti. Je član strokovnih komisij za srednješolsko in študentsko računalniško tekmovanje pri ACM Slovenija. Od leta 2016 je zaposlen na UP FAMNIT.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 880 5698 2250
Passcode: 373566

Vljudno vabljeni!