Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 17. november 2023 Oddelek za biodiverziteto vabi na 5. SEMINAR IZ MORSKIH VSEBIN

Peti seminar z naslovom "Raznolik svet mikroalg: diverziteta kokolitoforidov in njihova vloga v ekosistemu," bo izvedla Petra Slavinec, v sredo, 22. novembra 2023, v predavalnici Epsilon (pritličje), od 12. do 13. ure. 

Seminar bo izveden v tistem jeziku, v katerem je naveden naslov.

     

Petra Slavinec je mlada raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo - Morski biološki postaji, v okviru doktorske naloge pa raziskuje fitoplankton, predvsem kokolitoforide pod mentorstvom izr. prof. dr. Patricije Mozetič. S kombinacijo mikroskopskih in molekularnih metod odkriva diverziteto kokolitoforidov v slovenskem obalnem morju, pa tudi njihov življenjski cikel, ter vlogo pri ekosistemskih storitvah v luči klimatskih sprememb.

                  

Mikroalge so zelo raznolika skupina mikroskopskih organizmov, ki jih najdemo tako v morskih, kot sladkovodnih okoljih. Tvorijo osnovo prehranjevalnih mrež številnih ekosistemov. Poleg taksonomije merila za razvrščanje mikroalg v skupine vključujejo tudi njihove morfološke, fiziološke in ekološke značilnosti. Glavne taksonomske skupine morskih mikroalg, tako po številu vrst kot po številčnosti, so diatomeje, dinoflagelati, kokolitoforidi in druge haptofiti, kriptofiti, enocelične zelene alge in cianobakterije. Tretja največja skupina mikroalg - kokolitoforidi - je skupina, za predstavnike katere je značilen zunanji skelet iz kalcitnih ploščic (CaCO3) različnih oblik – kokolitov. So pomemben primarni producent, ponor ogljika, imajo pa tudi pomembno vlogo pri biološki ogljični črpalki (BCP).