Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 14. september 2023 Objavljen Erasmus+ razpis KA131 za sofinanciranje mobilnosti osebja z namenom poučevanja

Z veseljem naznanjamo, da je bil 11. septembra 2023 objavljen razpis Erasmus+ KA131 za sofinanciranje mobilnosti osebja z namenom poučevanja.

Razpis ponuja udeležencem priložnost, da izvedejo mobilnost v programskih državah, ki so: vse države članice EU, Liechtenstein, Turčija, Srbija, Republika Severna Makedonija, Norveška in Islandija. Mobilnost se lahko izvaja na visokošolskih institucijah, s katerimi ima UP ali IP FAMNIT sklenjen bilateralni sporazum.

Rok za prijavo na mobilnost je 25. september 2023.

Podrobnejše informacije o trajanju mobilnosti, pogojih mobilnosti, možnostih sofinanciranja ter postopkih prijave, so dostopni v razpisu, kot tudi na UP spletni strani in FAMNIT spletni strani.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na elektronskem naslovu  international@famnit.upr.si.