Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 29. oktober 2015 Obisk delegacije European Mathematical Society na Famnitu in IAMu

Pod vodstvom matematikov UP IAM in UP FAMNIT ter v sodelovanju z vsemi slovenskimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami, ki se pedagoško in/ali raziskovalno udejstvujejo na področju matematike (IMFM, DMFA, UL, UM), je Slovenija oddala kandidaturo za organizacijo 8. evropskega matematičnega kongresa, ki bo leta 2020.

V primeru uspešne prijave, bo to doslej največji dogodek za slovensko matematiko, Slovenijo in Univerzo na Primorskem pa bo 8ECM postavil ob bok evropskim matematičnim velesilam, kakršne so Francija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska.

V sklopu postopka evalvacije smo na Famnitu in IAMu od 26. do 28. oktobra 2015 gostili delegacijo European Mathematical Society (EMS) v sestavi:

Evalvatorji so v okviru obiska preučili organiziranost univerze, fakultete in inštituta, ogledali so si predavalnice in nastanitvene možnosti univerze ter izvedli izpraševanje organizacijskega odbora.

V sredo, 28.10., je evalvatorje sprejel tudi rektor UP prof. dr. Dragan Marušič ter jim predstavil univerzo in njene raziskovalne dosežke (fotografiji v nadaljevanju).