Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 11. december 2019 Novost: mednarodni skupni doktorski program Računalništvo in informatika z University of St. Andrews

Z velikim veseljem sporočamo, da je Svet NAKVIS-a podelil akreditacijo za mednarodni študijski program 3. stopnje Računalništvo in informatika (Computer Science), ki se bo izvajal na UP FAMNIT in na Univerzi St. Andrews (University of St. Andrews, School of Computer Science).

Doc. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMINT razloži, kakšne so posebnosti novega mednarodnega študijskega programa: »Slovenskim študentom bo študijski program odprl vrata na eno najboljših univerz anglosaksonskega sveta, kjer bodo imeli na razpolago vse, kar univerza nudi tamkajšnjim domačim študentom, medtem ko bo tujim študentom program omogočil sodelovanje z mlado perspektivno ustanovo na sončnem koncu sveta. Ob uspešnem končanju študija bo študent pridobil skupni doktorat, ki bo nosil ime obeh univerz, kar strokovnjaki ocenjujejo kot izrazito prednost.«

Gre za štiriletni študij, v sklopu katerega bo moral študent minimalno eno leto preživeti na vsaki od institucij. »Vsak kandidat bo imel minimalno dva mentorja, enega iz Univerze na Primorskem in enega iz Univerze v St. Andrewsu. Oba mentorja pa bosta morala biti izbrana pred začetkom študija,« pojasni doc. dr. Klen Čopič Pucihar.

Na UP FAMNIT smo v preteklosti že gostili profesorje iz Univerze St. Andrews, ki so predavali dele predmetov, prav tako so bili naši profesorji vabljeni k njim. Doc. dr. Matjaž Kljun nadaljuje: »Z raziskovalci Univerze St. Andrews sodelujemo že nekaj let. Z njimi smo na primer prijavili nekaj raziskovalnih projektov in objavili raziskovalne prispevke. Trenutno skupaj izvajamo večjo raziskavo o navidezni resničnosti. Takega sodelovanja se nadejamo tudi v prihodnje. Podoben program pa nameravamo uresničiti tudi za področje matematike.«


(Na fotografiji, od desne proti levi: prof. dr. Aaron Quigley, doc. dr. Matjaž Kljun
in doc. dr. Klen Čopič Pucihar)

»Skupaj s sodelavci na Univerzi v St. Andrewsu se že veselimo skupnega programa, ki bo študentom ponudil odlično priložnost, da med doktorskim študijem doživijo izkušnjo na dveh raznolikih koncih Evrope in tako združijo najboljše z obeh svetov. Študenti se bodo s svojim prihodom k nam pridružili tako lokalni skupnosti študentov kot tudi širšemu škotskemu združenju informatike in računalništva (SICSA). Nadejamo se ustvarjanja novih priložnosti in še močnejših vezi sodelovanja,« je dodal prof. dr. Aaron Quigley, predstojnik Oddelka za interakcijo človek-računalnik, predsednik združenja SICSA in konference CHI 2021.

Hkrati je prišlo tudi do prenove obstoječega doktorskega programa Računalništvo in informatika. Kakšne novosti se obetajo, opiše koordinator doc. dr. Klen Čopič Pucihar: »V študij smo uvedli strukturne spremembe in ga podaljšali na 4 leta. Tako bo študent pridobil dodaten čas, da bo lahko izkoristil čim več priložnosti, ki jih bo združeni program prinesel. Prav tako smo v študijski program vpeljali nekaj novosti pri zunanji izbirnosti, ki kandidatu omogočajo večjo fleksibilnost pri oblikovanju študija.«

K odločitvi za vpis na omenjeni študijski program pa vsekakor spodbuja tudi dejstvo, da so globalne potrebe po kadrih s področja računalništva in informatike vse večje in da problemov z zaposlenostjo diplomantov ni pričakovati.

Več o programu lahko preberete na tej povezavi.


Naši raziskovalci na obisku na Univerzi St. Andrews