Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 5. maj 2015 Nova gostovanja tujih profesorjev na UP FAMNIT

V tem tednu na UP FAMNIT začenja z gostovanjem sedem profesorjev, ki prihajajo iz Velike Britanije, ZDA, Hrvaške, Nemčije in Španije.

Iz Velike Britanije prihaja doc. dr. Alex Dumbrell, raziskovalec in predavatelj na University of Essex. Gre za priznanega strokovnjaka na področju molekularne in teoretične ekologije, bioinformatike in ekoinformatike. Na UP FAMNIT bo predaval študentom podiplomskega študijskega programa Varstvo narave v sklopu predmeta Okoljska mikrobiologija.

Že drugo leto zapored k nam prihaja doc. dr. Russell Stephen Woodroofe. Doc. dr. Russell Stephen Woodroofe je zaposlen na Mississippi State University v ZDA, kjer se raziskovalno ukvarja z geometrično kombinatoriko v povezavi z teorijo grup in komutativno algebro. Na UP FAMNIT bo predaval v sklopu predmeta Izbrana poglavja iz algebre na podiplomskem študijskem programu Matematične znanosti.

                 

Iz Hrvaške prihajata dva profesorja, doc. dr. Petar Kružić z Faculty of Science, University of Zagreb ter doc. dr. Dijana Pavičić Hamer z Center for Marine Research, Ruđer Bošković Institute. V času svojega obiska bosta predavala pri predmetu Izbrana poglavja iz zoologije morskih živali na podiplomskem študijskem programu Varstvo narave.

                      

Na UP FAMNIT prihaja tudi doc. dr. Oliver Schaudt, zaposlen na Institute of Computer Science, University of Cologne v Nemčiji. Raziskovalno se ukvarja z diskretno matematiko ter teoretičnim računalništvom. V času svojega gostovanja bo predaval na dodiplomskem študijskem programu Matematika pri predmetu Optimizacijske metode.

                            

Iz Španije prihaja Luis Martínez Fernández, redni profesor na University of the Basque Country. Predaval bo študentom dodiplomskega študijskega programa Matematika v okviru predmeta Matematični praktikum.

Gostovanje omenjenih profesorjev je financirano v sklopu projekta UP IN SVET - mednarodna vpetost Univerze na Primorskem.