Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 20. marec 2020 Nov doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila akreditacijo novega doktorskega interdisciplinarnega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja - Renewable Materials for Healthy Built Environments, ki se bo izvajal na UP FAMNIT.

Temeljno področje študijskega programa je lesarstvo s poudarkom na trajnostni gradnji z interdisciplinarnim povezovanjem z drugimi znanostmi (npr. vloga IT v zagotavljanju zdravja uporabnikom lesenih, trajnostnih in skoraj nič energijskih hiš).

Program namreč predstavlja zaokroženo ponudbo znanj, ki temeljijo na gradbeni, lesarski in arhitekturni znanosti, in so prepletena z vidiki zdravja in informacijskih tehnologij. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja s poglobljenim razumevanjem teoretskih konceptov, širokim tehniškim znanjem ter zmožnostjo za samostojno razvijanje novih znanj. Doktorandi bodo z uporabo pridobljenega znanja usposobljeni tako za razvoj in izboljšavo obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja v Sloveniji in drugod, kot tudi za nadaljnji razvoj stroke na akademski ravni.

Študijski program se bo tako v slovenskem kot v angleškem jeziku izvajal že v naslednjem študijskem letu na UP FAMNIT, več informacij bo v kratkem na voljo na spletni strani fakultete, roki in pogoji za prijavo pa bodo objavljeni v razpisu za prijavo za vpis v študijske programe 2. in 3. stopnje.