Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 14. december 2020 Na UP Famnit pridobili nov projekt, v katerem razvijamo model za razvoj podeželja

Raziskovalci Oddelka za biodiverziteto so pod mentorstvom prof. dr. Elene Bužan na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobili nov projekt z naslovom: »Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem in vključevanjem učnega modela v kmetijsko dejavnost«. Projekt je financiran iz Programa za razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Raziskovalci na projektu bodo, v sodelovanju z dvema pilotnima kmetijama, razvili ustrezen in predvsem učinkovit in ekonomsko vzdržen model upravljanja kmetije v zavarovanem območju s ciljem ohranjanja biotske pestrosti. Obenem bodo razvijali orodja za prenos tega znanja ne le ostalim kmetijam, temveč tudi drugim ciljnim skupinam (šolam, fakultetam, širši javnosti) z namenom ozaveščanja in izobraževanja o pomembnosti varovanja in ohranjanja biodiverzitete v kmetijski in kulturni krajini. S projektom želijo usposobiti in spodbuditi vodje kmetij, da bodo svoje razvojne in upravljalske strategije povezovali z naravovarstvenimi vrednotami ohranjanja biotske pestrosti, ter da bodo obenem pridobljeno znanje lahko prenesli v vsakodnevno prakso kmetijskega gospodarskega upravljanja.

V projektne aktivnosti, ki zajemajo izvajanje skupnih integriranih, sodobnih in multidisciplinarnih pristopov na področju kmetijstva in varovanja biodiverzitete, bodo vključeni tudi študenti in študentke študijskih programov Varstvena biologija, Varstvo narave ter Sredozemsko kmetijstvo na UP FAMNIT. Študentje bodo tako pridobili praktična  znanja in izkušnje za izpolnjevanje dveh pomembnih okoljskih ciljev za ohranjanje biotske pestrosti; obnavljanje gozdnih ekosistemov ter ekosistemov kmetijske krajine.

Prof. dr. Eleni Bužan in sodelavcem na Oddelku za biodiverziteto čestitamo ter želimo obilo uspeha pri izvedbi projekta!