Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 21. februar 2013 Uspešno izpeljano srečanje z Albertom Cayuela, direktorjem UBC Sustainability iz University of British Columbia (UBC), Kanada

V okviru projekta programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 ENERGYViLLab je v sredo, 20.2.2013, na UP FAMNIT potekalo srečanje z Albertom Cayuela , direktorjem UBC Sustainability iz University of British Columbia (UBC), Kanada.

Namen srečanja je bila predstavitev UBC kot živega laboratorija, izmenjava izkušenj z živim laboratorijem in mnenj s področja ter povezovanje z možnostjo bodočega sodelovanja.

Udeleženci srečanja so po predstavitvi aktivnosti UBC Sustainability v diskusiji iskali odgovore na vprašanja:

1. Ali lahko živi laboratorij SME ViLLab, ki ga razvijamo na UP FAMNIT, doseže nivo živega laboratorija UBC?
2. Kdo mora biti gonilna sila za uspešno izvajanje aktivnosti živega laboratorija?
3. Kakšna je vloga UP FAMNIT, MSP-jev, Mestne občine Koper in prebivalcev pri uspehu živega laboratorija SME ViLLab?

Udeleženci so se strinjali, da lahko s pravilno izbiro aktivnosti in razdelitvijo odgovornosti med skupinami, vključenimi v živi laboratorij SME ViLLab, dosežemo, da SME ViLLab s svojimi aktivnostmi pomembno prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v Mestni občini Koper.

Udeleženci so nadaljevali z diskusijo, kako po vzoru kanadskega programa »WoodFirst« v Sloveniji in Italiji pripraviti program, ki bo zahteval od investitorjev v gradbeništvu, da obravnavajo les kot prvo izbiro oziroma kako prepričati vlado, investitorje in uporabnike, da je les odličen gradbeni material, s katerim lahko zagotovimo »kvaliteto bivanja«. Udeleženci so zaključili, da lahko SME ViLLab z aktivnostmi promocije rabe lesa za trajnostno gradbeništvu in energetsko učinkovitost stavb v regiji, uspešno izpeljanimi projekti, izobraževanjem in informiranjem uspe v Sloveniji ustvariti zaupanje v les in prepričanje, da lahko z lesom ustvarimo zdravo bivalno okolje po načelih trajnostnega razvoja.

Poleg projektnih partnerjev, so se srečanja udeležili predstavniki gospodarstva, GZS, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Sektorja za učinkovito rabo energije in raziskovalci različnih inštitucij znanja.

O dogodku so poročali tudi na Primorski kroniki, prispevek traja od 5:05 do 6:58 minute, lahko si ga ogledate s klikom na povezavo >> .

Prilagamo nekaj fotoutrinkov z dogodka:

Standardni Projekt, Javnega razpisa št. 02/2009, Prednostna naloga 1 - Okolje, transport in vzdržna teritorialna integracija je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Il progetto standard, Bando n. 2/2009, Asse 1 - Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile e' finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze