Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 30. junij 2015 Ko fakulteta diha mednarodno

Leto in pol. 198 tujih predavateljev. 37 držav. 5 celin. Preko 800 udeležencev na 13 mednarodnih delavnicah. 4 zaposleni iz tujine. To je Famnitov del projekta UP IN SVET - mednarodna vpetost Univerze na Primorskem, ki se zaključuje danes s še zadnjimi aktivnostmi. 

V zadnjem letu in pol smo v okviru projekta UP in SVET - mednardona vpetost Univerze na Primorskem skupno gostili 198 gostov iz tujine. Prišli so iz 37 držav. 

Izmed teh je 41 tujih predavateljev sodelovalo v študijskem procesu in študentom predstavilo zadnja znanstvena dognanja iz sveta. 31 tujih predavateljev je sodelovalo v študijskem procesu v poletnem semestru 2014/2015, s čimer smo pravkar zaključili mednarodno zagotovo zelo intenziven semester. 

Ostali so predavali na eni izmed 13 mednarodnih konferenc, ki smo jih organizirali. Skupaj smo na konferencah zabeležili preko 800 gostov. 8 konferenc je bilo izvedenih v prvi polovici leta 2015, zadnja poletna šola pa še poteka. Z vsemi temi aktivnostmi spodbujamo in zagotavljamo "internacionalizacijo visokega šolstva doma."

Pri izvedbi projekta je polno sodelovala vsa fakulteta - vodstvo, oddelki, strokovno osebje, študenti in gosti. Vsem se zahvaljujemo za njihov vsebinski prispevek in za njihovo potrpljenje in razumevanje pri sledenju vsem zahtevanim postopkom. 

Z mednarodnimi aktivnostmi nadaljujemo tudi v prihodnje. Že sedaj smo poleg projekta UP IN SVET spodbujali aktivnosti na različnih področjih in jih financirali iz različnih virov (Bilateralni projekti, Erasmus+, NFM in EGP finančni prispevek, in drugi). K temu bomo zavezani tudi v prihodnje, saj se zavedamo pomena vključenosti fakultete v mednarodni prostor in verjamemo, da le tako lahko ponudimo kvalitetne in sodobne programe za naše študente in raziskovalce. 

Projekt UP in SVET je bil sofinanciran s sredstvi Evropskega Socialnega Sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.