Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 31. julij 2020 IZVEDBA PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21

Spoštovani študenti,

obveščamo vas, da za prvi semester študijskega leta 2020/21 na fakulteti načrtujemo izvedbo pedagoškega procesa delno v prostorih fakultete in delno v e-okolju (predvsem preko ZOOM-a in e-učilnice).

Pri predmetih, ki se bodo izvajali na fakulteti, bo omogočeno spremljanje predavanj in vaj tudi preko e-okolja (ZOOM, e-učilnica itd.). Izjema so predmeti, kjer je prisotnost študenta nujna za opravljanje obveznosti (npr. laboratorijske vaje, terenske vaje,…).

Zaradi prostorskih omejitev, vezanih na ukrepe za preprečitev širjenja COVID-19 (varnostna razdalja, prezračevanje prostorov…), se bodo v prostorih fakultete predvidoma izvajala predavanja in vaje za manjše skupine študentov, za večje skupine pa bodo izvedene v celoti v e-okolju, pri čemer bo za študente vseh študijskih programov (in letnikov) del pedagoškega procesa izveden v prostorih fakultete, zato študentom svetujemo, da si poiščejo namestitve na Obali.

Navedeno velja tudi za tuje študente, katerim svetujemo, da se, v kolikor je za državo, iz katere prihajajo, določena obvezna karantena, preselijo v Slovenijo do 14.9. in karanteno preživijo v Sloveniji med 14.9. in 27.9. Načrtovano je, da bodo orientacijski dnevi za tuje študente izvedeni med 28.9. in 30.9.2020.

Vsi tuji študenti morajo pred prihodom v Slovenijo izpolniti ANKETO na tej povezavi.

Ker trenutno ne vemo, kakšna bo situacija v povezavi s širjenjem COVID-19 ob pričetku študijskega leta, bomo načrte in izvedbo po potrebi prilagodili in vas o tem obvestili. Študente prosimo, da redno spremljajo obvestila na spletni strani fakultete.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo prijetne poletne dni ter ostanite zdravi!