Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 10. december 2021 InnoRenew CoE kot primer odličnosti na Nobelovem tednu

Nobelov teden, ki poteka od 6. do 10. decembra, je vrhunec znanstvenega leta na Švedskem. Teden doseže vrhunec s podelitvijo Nobelove nagrade letošnjim nagrajencem v Stockholmski koncertni dvorani in Nobelovo pogostitvijo v mestni hiši 10. decembra.

V včerajšnjem ekskluzivnem intervjuju z Marijo Gabriel, Evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, je le-ta izpostavila projekt InnoRenew ter razvoj in delovanje Centra odličnosti InnoRenew CoE, financiran v okviru programa Obzorje 2020, kot primer dobre prakse in zgodbe o uspehu. »Center odličnosti InnoRenew izvaja vrhunske znanstvene raziskave, povezane z uporabo obnovljivih materialov ter se povezuje se z oblikovalci politik za oblikovanje strategij v gospodarstvu in v gozdarskem sektorju«, je izpostavila.

Eden od ciljev programa Obzore Evropa je spodbujanje odličnosti vseh držav članic ter olajšanje povezovanja v evropskem okolju raziskav in inovacij. »S programom Obzorje Evropa smo dosegli znatno povečanje proračuna za dejavnosti namenjene razširitvi programa na 3,3 % celotnega proračuna Obzorje, v primerjavi s približno 1 %, ki je bil na voljo v programu Obzorje 2020«, poroča Evropska komisarka Marija Gabriel.

Zavezanost Evropske unije na področju raziskav in inovacij bo v prihodnosti še okrepljena s povečanim proračunom višini 100 miljard evrov za obdobje 2021-2027, kar bo še dodatno pripomoglo k uspehu Evropskih raziskovalcev ter institucij. Med njimi so namreč mnogi prejemniki Nobelovih nagrad, ki so si za svoje raziskovalno delo že v preteklosti zagotovili podporo različnih evropskih programov, kot so Obzorje 2020 ter financiranje iz projektov Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).

 

   
Mariya Gabriel, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino. 
(
Fotografija: ec.europa.eu)

 
Nova stavba InnoRenew CoE