Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 19. februar 2021 Famnitov biološki večer: Pomembnost vodnih zajetij na Krasu

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Pomembnost vodnih zajetij na Krasu«

ki bo v sredo, 24. februarja 2021, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predavala bo Gaia Fior (Società cooperativa Rogos,Tutori Stagni e Zone Umide del Friuli Venezia Giulia).

O PREDAVANJU: Voda je bila v kraškem okolju vedno najdragocenejša dobrina. Za poselitev tega območja je moral človek ustvariti različne vrste vodnih zajetij in jih stalno vzdrževati. To skrb je lokalna skupnost opustila, ko so tudi na to območje napeljali vodovod. Vendar so sčasoma ta vodna zajetja postala izjemno pomembna tako za napajanje prostoživečih živali kot tudi za razmnoževanje različnih vrst dvoživk. V predavanju si bomo ogledali vrste vodnih zbiralnikov in njihovo razširjenost na Tržaškem Krasu ter tamkajšnjo rastlinstvo in živalstvo.

O PREDAVATELJICI: Gaia Fior je diplomirala iz naravoslovnih znanosti in se ukvarja z naravovarstvom in znanstvenim komuniciranjem. Kot samostojna sodelavka se povezuje z institucijami v Furlaniji Julijski krajini pri nalogah monitoringa herpetofavne in upravljanja ter obnove majhnih vodnih zajetij in posledično avtohtonega rastlinstva in živalstva. Od leta 2015 je sodelavka zadruge Rogos, kjer se ukvarja s poučevanjem in razširjanjem informacij v različnih zavarovanih območjih. Od leta 2010 je znanstvena svetovalka pri prostovoljnem društvu varuhov kalov Društvu za zaščito ribnikov in mokrišč v Furlaniji Julijski krajini (Tutori Stagni e Zone Umide del FVG).

 

Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI in bo dvojezično (v slovenščini in italijanščini).