Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 19. maj 2021 Famnitov biološki večer: Bogastvo in varovanje Slovenskega podzemnega živalstva

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Bogastvo in varovanje Slovenskega podzemnega živalstva«,

ki bo v sredo, 26. maja 2021, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo Teo Delić (UL Biotehniška fakulteta).


Teo Delić

     
Aphenopidius treulandi                                              Monolistra bolei

O PREDAVANJU: 

Raziskovanje »jamske biologije« ima prav posebno mesto v zgodovini jamarstva v Sloveniji. Prav na našem ozemlju so se raziskovalci, ob odkritjih prvih jamskih živali, močerila in drobnovratnika, začeli zavedati, da življenje obstaja tudi v sicer negostoljubnem podzemlju. Na našem ozemlju se je začela speleobiologija - veda o biologiji podzemnih habitatov. Do danes je v bilo v Sloveniji odkritih in znanstveno opisanih več sto podzemnih vrst. A tu še ni konca, saj nove vrste odkrivamo na letni ravni.

Toda, ni vse tako rožnato kot se zdi na prvi pogled. Tako podzemne živali, kot tudi njihova življenjska okolja, niso neodvisni od našega delovanja na površju – ljudje s svojimi dejavnostmi pogosto izpostavljamo podzemne živali različnim negativnim vplivov, ki lahko ogrozijo tudi njihov obstoj. Zaradi izjemnega pomena raznolikosti podzemnih živali, po bogastvu katerih je Slovenija celo v samem svetovnem vrhu, smo primorani to bogastvo predati zanamcem.

.

O PREDAVATELJU: Teo Delić (Split, 1986), skupina za speleobiologijo, Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Kot zapriseženi zaljubljenec v pokrajine Mediterana, le tem posveča tudi velik del svojega raziskovalnega dela. Le s to razliko, da ga še bolj kot površje privlačijo, očesu nevidne, globine podzemlja ter posebnosti življenja v kraških jamah. V svojem delu se ukvarja z različnimi nivoji raziskovanja na področju speleobiologije, vede o biologiji podzemnih habitatov, ki vključujejo favnistiko, ekologijo, filogenijo in biogeografijo Dinarskih troglobiontov,  to je na življenje v podzemlju prilagojenih organizmov.

 

Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI in bo dvojezično (v slovenščini in italijanščini).