Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 31. julij 2020 UP pridobila dva nova projekta ARRS s področja matematike

Z veseljem sporočamo, da sta bili kar dve raziskovalni skupini s področja matematike na UP uspešni pri pridobivanju sredstev za nove raziskovalne projekte, in sicer na osnovi ocene B pri prijavi na razpis za štipendijo ERC Advanced Grant, ki jo podeljuje Evropski raziskovalni svet – ERC.

Vodja programske skupine P1-0404, prof. dr. Enes Pasalic, je pridobil sredstva za izvajanje prilagojenega projekta N1-0159 - Konstrukcija nekaterih diskretnih matematičnih objektov v spektralni domeni. V sklopu projekta bodo raziskovali obstoj, obliko in klasifikacijo nekaterih diskretnih kombinatoričnih objektov, ki ustrezajo posebnemu razredu polinomov nad končnimi polji, ki igrajo pomembno vlogo v kriptografiji. Glavni interes projekta je namreč analiza tako imenovanih funkcij APN (skoraj popolno nelinearne) in AB (skoraj upognjene), namen pa je zagotoviti učinkovito klasifikacijo in zasnovo teh dveh razredov funkcij, saj so znani razredi teh funkcij zaenkrat dobljeni na negeneričen in nesistematičen način.


(Prof. dr. Enes Pasalic)

Druga programska skupina, P1-0285, katere vodja je prof. dr. Dragan Marušič, pa je bila uspešna pri pridobitvi sredstev za prilagojeni projekt N1-0160 - Topološka in algebraična kombinatorika. Projekt TAC (Topološka in algebraična kombinatorika), ki ga je uspešno pridobil izr. prof. dr. Russ Woodroofe, bo proučeval probleme na presečišču topologije, algebre in kombinatorike. Obstajata dve glavni temi, obe motivirani z delno urejenimi množicami in simplicialnimi kompleksi, ki se pojavljajo v teoriji grup.


(Izr. prof. dr. Russ Woodroofe)

Prva tema se nanaša na topologijo in kombinatoriko mrež odsekov končnih grup. Ta vprašanja so tesno povezana z vprašanji o generiranju in invariantnem generiranju grup ter se povezujejo z velikim številom na videz nepovezanih polj. Druga tema je povezana z Cohen-Macaulayjevimi simplicialnimi kompleksi, zlasti tistimi, ki izhajajo iz algebričnih objektov. Eden glavnih ciljev je poenoten in kar se da od klasifikacije neodvisen dokaz, da podgrupe mrež neabelskih končnih grup niso zaporedno Cohen-Macaulayeve. Napredek pri teh problemih bo verjetno prinesel izboljšane tehnike za razločevanje kompleksov, ki so zaporedno Cohen-Macaulayevi, in tistih, ki niso, saj so koristni drugje znotraj področij algebre in kombinatorike.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) sofinancira prilagojene raziskovalne projekte, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Omenjena štipendija ERC Advanced Grant pa je podpora odličnim, že uveljavljenim raziskovalcem in raziskovalkam na karierni stopnji, ki imajo v zadnjih desetih letih prepoznavne znanstvene dosežke. Poleg ostalih dveh štipendij, ki jih podeljuje Evropski raziskovalni svet (ERC Starting Grant in ERC Consolidator Grant), gre za izjemno prestižne štipendije. Visoki oceni B, ki sta jo prejela omenjena projekta pa sta pomembni tudi zato, ker si Univerza na Primorskem prizadeva v naslednjih letih pridobiti vsaj eno od štipendij Evropskega raziskovalnega sveta.

Našim raziskovalcem iskreno čestitamo!