Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 13. junij 2019 SUSGRAPE delavnice so se tokrat udeležili dijaki Biotehniške šole iz Šempetra pri Gorici

Aktivnosti na projektu SUSGRAPE (Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020) so konec prejšnjega tedna spoznali dijaki z Biotehniške šole iz Šempetra pri Gorici, smer Kmetijsko-podjetniški tehnik.

Najprej smo si na čudoviti vinogradniški legi Purissima ogledali vinograde Vinakopra, se seznanili z različnimi tehnologijami gojenja vinske trte in si ogledali meteorološko postajo, ki je bila na Purissimi nameščena v okviru projekta SUSGRAPE.

Sledilo je laboratorijsko delo na UP FAMNIT, kjer so dijaki pod mikroskopom in stereo mikroskopom opazovali glive, ki povzročajo bolezni vinske trte. Dijaki so med ogledom vinogradov in laboratorijskim delom pokazali, da zelo dobro poznajo tehnologije gojenja vinske trte in povzročitelje bolezni.

V okviru predstavitve na temo modelov za napoved pojava bolezni vinske trte, s katerimi želimo prispevati k trajnostnemu vinogradništvu, pa smo povezali znanje o razvojnih krogih patogenih gliv s teoretično zasnovo modelov ter si ogledali spletno platformo WiForWine, ki omogoča pregled meritev meteoroloških postaj in rezultatov analize podatkov z izbranimi napovednimi modeli.

Delavnico smo prijetno in poučno sklenili z ogledom kleti Vinakopra.

Za pomoč pri organizaciji delavnice se zahvaljujemo Primorski gospodarski zbornici, partnerju na projektu SUSGRAPE, in seveda dijakom za obisk in sodelovanje.