Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

četrtek, 4. julij 2024 Evropska komisija prof. dr. Andreja Brodnika imenovala v strokovno skupino za pripravo usmeritev za poučevanje temeljnih vsebin RIN v EU

Prof. dr. Andrej Brodnik z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT je bil izbran za člana neformalne Strokovne skupine Evropske komisije za razvoj smernic za kakovostno poučevanje računalništva in informatike.

Strokovno skupino sestavlja 25 članov. Člani so:

  • Posamezniki, imenovani v osebnem imenu, ki imajo znanje in izkušnje na področjih, navedenih v merilih za izbor, in ki delujejo neodvisno in v javnem interesu. Prof. dr. Brodnik je bil izbran za člana te skupine.
  • Posamezniki, imenovani za zastopanje skupnega interesa deležnikov na področju izobraževanja v računalništvu in informatiki. Ti posamezniki ne zastopajo posameznega deležnika, temveč skupno usmeritev politik različnih organizacij deležnikov.
  • Organizacije, aktivne na področju izobraževanja v računalništvu in informatiki, vključno s podjetji EdTech, združenji, nevladnimi organizacijami, sindikati, univerzami, raziskovalnimi inštituti, odvetniškimi pisarnami in svetovalnimi podjetji.

Več informacij je dostopnih tukaj.

Iskreno čestitamo prof. Brodniku in želimo strokovni skupini veliko uspeha pri podpori, ki jo bo nudila Evropski komisiji pri izvajanju obstoječe zakonodaje, programov in politik Evropske unije.