Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 29. november 2019 Dr. Petruša Miholič prejemnica nagrade Kalanovega sklada za leto 2019

Z veseljem sporočamo, da je vodja visokošolske knjižnice za tehniko, medicino in naravoslovje – TeMeNa, ki deluje v okviru UP FAMNIT in UP IAM, dr. Petruša Miholič prejemnica nagrade Kalanovega sklada za leto 2019 za znanstveno monografijo z naslovom Znanstveno publiciranje raziskovalcev.

Upravni odbor Kalanovega sklada je takole utemeljil nagrado: »Znanstvena monografija avtorice Petruše Miholič je izšla leta 2018 in predstavlja celovit pregled znanstvenega komuniciranja, njegov razvoj in značilnosti znanstvenega komuniciranja skozi čas z namenom, da bi izpostavila spremembe, ki jih je prinesel prehod s tiskane na elektronsko obliko znanstvenega publiciranja, s posebnim poudarkom na vprašanju dostopnosti znanstvenih objav (tudi v okolju odprtega dostopa). V teoretičnem delu se seznanimo tudi z razvojno potjo znanstvenih revij in nabavnih konzorcijev ter metodami za vrednotenje raziskovalne dejavnosti in odmevnosti znanstvenih objav (npr. analiza citiranja). Sledi predstavitev rezultatov raziskave o znanstvenem publiciranju in uporabi znanstvene literature na Univerzi na Primorskem, na osnovi katere avtorica izvede nekaj temeljnih zaključkov, med njimi na primer, da zagotavljanje dostopa do elektronskih informacijskih virov pomembno vpliva na znanstveno in raziskovalno delo raziskovalcev. Pričujoče delo je zanimivo, saj ponuja priložnost, da preverimo ter vsebinsko in kakovostno ocenimo knjiž­nične storitve in njihove dejavnosti pri podpiranju raziskovalnega dela. Konkretne primere, ki jasno odražajo neprecenljiv, z analizo stroškov ter koristi merljiv prispevek (vpliv) knjižničnih informacijskih storitev na raziskovalno uspešnost, je nedvomno težko najti. A pričujoče delo pokaže, da je to mogoče in da lahko z uporabo ustreznih raziskovalnih metod zanesljivo dokažemo »neposreden« vpliv storitev knjižnice na obseg in kakovost raziskovalne dejavnosti matične organizacije

Kalanov sklad so ustanovili slovenski knjižničarji leta 1974 in od leta 1984 deluje v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Namen sklada je, da v spomin na delo zaslužnega slovenskega knjiž­ničarskega delavca in vzgojitelja Pavla Kalana pospešuje individualno in skupinsko strokovno, teoretično in raziskovalno delo slovenskih knjižničarjev.

Dr. Petruši Miholič čestitamo in ji želimo še veliko uspehov!