Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 23. julij 2019 Dr. Irena Maček vodilna avtorica članka v reviji Molecular Ecology

Z veseljem in ponosom sporočamo, da je izr. prof. dr. Irena Maček z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT prva in vodilna avtorica članka, ki je izšel v priznani reviji Molecular Ecology.

V članku z naslovom Impacts of long‐term elevated atmospheric CO2 concentrations on communities of arbuscular mycorrhizal fungi je obravnavana raziskava o vplivu povečane atmosferske koncentracije CO2 na združbe arbuskularnih mikoriznih gliv, ki živijo v simbiozi z 2/3 kopenskih rastlin.
Raziskava je bila opravljena v najdlje trajajočem travniškem eksperimentu FACE (Free Air CO2 Enrichment Experiment) na severni hemisferi, v nemškem Giessnu. Za raziskave sestave združb mikoriznih gliv so sodelujoči uporavili najnovejše molekularne metode sekvenciranja naslednjih generacij (Illumina, HiSeq).

Omenjen članek je na voljo v odprtem dostopu na tej povezavi.

Revija Molecular Ecology izhaja dvakrat mesečno in ima faktor vpliva 6,855, kar jo po uspešnosti v podatkovni zbirki ISI uvršča med najboljše revije na področju biokemije in molekularne biologije, ekologije ter evolucijske biologije.

Naši raziskovalki iskreno čestitamo!