Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 23. september 2019 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2019/20

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2019/2020, ki se prične v torek, 1. oktobra 2019 in zaključi v petek, 17. januarja 2020.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

  • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov Računalništvo in informatika – izvedba v slovenskem jeziku (1. in 2. letnik), Računalništvo in informatika – izvedba v angleškem jeziku (1. in 2. letnik) in Biopsihologija (1., 2. in 3. letnik). SEZNAMI študentov po skupinah bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani najkasneje v ponedeljek, 30. septembra 2019. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
  • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
  • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do ponedeljka, 30. septembra 2019 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno torka, 1. oktobra 2019 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Naknadno bodo na urnik umeščeni naslednji predmeti:

  • 3. letnik programa Sredozemsko kmetijstvo (UN): obvezni predmet Žlahtnjenje rastlin,
  • 3. letnik programa Matematika v ekonomiji in financah: seminarji pri dveh obveznih predmetih Finančne vsebine v angleškem jeziku in Makroekonomsko modeliranje,
  • 3. letnik programa Matematika EN: predavanja pri obveznem predmetu Statistika (v kolikor gostujoči profesor ne bo pravočasno prispel v Slovenijo, se bo predmet izvajal v 2. semestru. O temu boste študenti naknadno obveščeni).

V torek, 1. oktobra 2019 bo potekal sprejem brucev in bruck. Točne informacije glede sprejema in termini sestankov brucev s koordinatorji so objavljene med obvestili na spletni strani fakultete. Za bruce se v torek, 1. oktobra 2019 predavanja in vaje po urniku ne izvajajo.

V prvi polovici oktobra 2019 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti višjih letnikov. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT