Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 7. november 2019 Diplomantka UP FAMNIT Noemi Matavulj med nagrajenci Banke Slovenije

Banka Slovenije vsako leto podeljuje nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s finančnega področja. V ponos nam je, da je Noemi Matavulj, diplomantka magistrskega programa Matematika s finančnim inženiringom UP FAMNIT, ena od letošnjih sedmih prejemnikov plakete in denarne nagrade. Naslov magistrskega dela, ki je prepričal Komisijo Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, je Analiza dostopnosti finančnih virov za podjetja.

Noemi Matavulj je ob prejemu nagrade povedala: »Zahvaljujem se Famnitu, profesorjem in asistentom za predano znanje, vodenje in usmerjanje v času študija. Posebna zahvala pa gre profesorici in mentorici izr. prof. dr. Arjani Brezigar Masten, ki mi je pomagala na moji poti učenosti, za kar ji bom večno hvaležna.«


(Foto vir: Banka Slovenije)

Nagrajenka je v svoji raziskovalni nalogi analizirala problem dostopa do financiranja za slovenska podjetja. Na podlagi statističnih podatkov je ugotovila, da se verjetnost uspeha vloge za bančno posojilo razlikuje med podjetji različnih velikosti in podjetji iz različnih sektorjev gospodarstva. Prav tako je uspeh vloge odvisen od poslovanja podjetij in njihove zadolženosti ter lastništva bank, pri katerih je podjetje zaprosilo za posojilo. Na podlagi vzorčnih podatkov je tako sklepala, da je bila ocenjena verjetnost zavrnitve prošnje za bančno posojilo višja v letih drugega vala recesije, ko so banke izvajale restriktivno kreditno politiko, in nižja v letu 2016, ko je prišlo do izboljšanja pogojev financiranja.


(Foto vir: Banka Slovenije)

Noemi je bila nagrajena že za svojo zaključno nalogo na 1. stopnji. Za delo z naslovom Empirična ocena vpliva zadolženosti podjetij na gospodarsko rast v krizi (prav tako pod mentorstvom izr. prof. dr. Arjane Brezigar Masten) je leta 2015 prejela nagrado Srečko Kosovel za študente UP. V nalogi je preučevala vpliv zadolženosti nefinančnih podjetij na gospodarsko rast v Sloveniji, Španiji in Nemčiji. Na podlagi statističnih podatkov je ugotovila, da ima zadolženost nefinančnih podjetij negativen vpliv na bruto investicije in bruto domači proizvod.