Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sobota, 21. marec 2015 Čestitamo prejemnikom priznanj in nagrad Univerze na Primorskem

V petek, 20. februarja 2015 se je z 12. Slavnostno akademijo Univerze na Primorskem slovesno zaokrožil letošnji Teden Univerze na Primorskem.

V koprskem gledališču so bila trinajstim profesorjem in študentom podeljena priznanja in nagrade - častna listina, zlate plakete, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost, priznanja "Srečko Kosovel" in "Univerze na Primorskem" za študente. Najvišji naziv je prejel prof. dr. Tadej Battelino, dr. med., ki je postal novi častni senator Univerze na Primorskem.

Med prejemniki priznanj in nagrad so tudi letos profesorji, raziskovalci UP FAMNIT in UP IAM ter diplomanti in študenti UP FAMNIT:
 

  • Izr. prof. dr. Enes Pasalic je prejel Nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem, in sicer za področje naravoslovja in tehnike

Izr. prof. dr. Enes Pasalic je leta 2003 doktoriral s področja kriptografije na Univerzi Lund na Švedskem. Podoktorska usposabljanja je nadaljeval na Tehniški univerzi na Danskem in na raziskovalnem inštitutu INRIA v Franciji. Raziskovalni skupini matematikov na Univerzi na Primorskem, znotraj katere zelo uspešno deluje na znanstveno-raziskovalnem področju, se je pridružil leta 2007. V letu 2014 je objavil devet izvirnih znanstvenih člankov v SCI revijah, večina od njih se uvršča med izjemne znanstvene dosežke. Sicer njegova bibliografija, v soavtorstvu z največjimi svetovnimi kriptografi, obsega več kot 40 objav v mednarodnih revijah z visokim faktorjem vpliva in na mednarodnih znanstvenih konferencah s področja kriptografije. V zadnjih desetih letih izkazuje 679 čistih Wos/Scopus citatov.
 

  • Doc. dr. Andreja Kutnar je prejela Priznanje "Svečana listina" Univerze na Primorskem

Doc. dr. Andreja Kutnar je prejemnica Priznanja »Svečana listina« Univerze na Primorskem, ki jo Senat UP podeljuje mlademu visokošolskemu učitelju in znanstvenemu delavcu za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela.

Doc. dr. Andreja Kutnar je leta 2008 doktorirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njena vključitev v raziskovalno in pedagoško delo na Univerzi na Primorskem pomeni začetek razvoja področja znanosti o lesu na UP. Že kot študentka je s prejetjem dveh Jesenkovih nagrad za izjemen študijski uspeh na dodiplomski ravni in za najboljšo doktorandko izkazala izjemno prodornost, ki jo, kljub mladosti, še naprej nadaljuje z izjemnimi dosežki na znanstveno-raziskovalnem področju na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Inštitutu Andrej Marušič. V letu 2014 je po dolgi zgodovini mehanizma COST postala prva slovenska koordinatorica akcije s področja gozd-les, nedavno je kot koordinatorka za UP, sploh prvič v zgodovini naše univerze, kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva v okviru novega mehanizma Teaming v programu Obzorje 2020. V svojih raziskavah in v pedagoškem delu se osredotoča na hidrotermično modifikacijo lesa, lesne kompozite, analizo življenjskega cikla lesnih izdelkov in trajnostni razvoj. V soavtorstvu je z uglednimi znanstveniki objavila 46 znanstvenih člankov, njeno delo pa zaznamuje široka mednarodna vpetost.
 

  • Diplomantka Tea Knap je prejela Nagrado "Srečko Kosovel" za študente Univerze na Primorskem

Diplomantka Tea Knap je prejemnica Nagrade Univerze na Primorskem »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem, ki jo Senat UP podeljuje študentom UP za izredne dosežke pri pripravi diplomskega oziroma zaključnega dela.

Magistrica varstva narave Tea Knap je v svojem delu pod mentorstvom doc. dr. Dunje Bandelj prvič obravnavala oljčno muho na nivoju molekule DNK v Sloveniji. Njeno magistrsko delo z naslovom »Analiza populacijske strukture oljčne muhe (Bactrocera oleae Gmelin) v Slovenski Istri z mikrosateliti« odpira nadaljnje možnosti za proučevanje razmnoževalnega cikla in mobilnosti populacije, kar je ključnega pomena za iskanje učinkovitejše zaščite proti zmanjševanju populacije oljčne muhe in zmanjševanje gospodarske škode v kmetijstvu.  Že v času študija je s svojim sodelovanjem na raziskovalnih projektih pokazala izjemen potencial raziskovalke s sposobnostjo samostojnosti. Novembra leta 2014 je na Univerzi na Primorskem pričela usposabljanje kot mlada raziskovalka na področju rastlinske produkcije in predelave.
 

  • Študent Aleksandar Tošić je prejel Priznanje za študente Univerze na Primorskem

Študent Aleksandar Tošić je prejemnik Priznanja Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem, ki ga Senat UP podeljuje za nadpovprečne dosežke in prispevek k uveljavitvi Univerze na Primorskem.

Aleksandar Tošić je študent prve generacije leta 2007 ustanovljene Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, trenutno pa izjemno uspešen, nadpovprečen študent 2. letnika podiplomskega študija Računalništvo in informatika, ki že več let na mednarodnih tekmovanjih uspešno predstavlja fakulteto z izjemnimi dosežki. Med drugim je na mednarodni internetni olimpijadi leta 2014 osvojil bronasto medaljo. Vsa leta študija je izredno aktiven na področju obštudijskih dejavnosti na univerzi in fakulteti kot član študentskega sveta, različnih organov in komisij, neutrudni promotor fakultete in univerze, organizator številnih dogodkov in aktivnosti. S svojimi aktivnostmi je nedvomno pripomogel k prepoznavnosti naše univerze in fakultete doma in v tujini.

Vsem prejemnikom priznanj in nagrad iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji poti!

Več informacij o 12. Slavnostni akademiji ter fotoutrinke si lahko ogledate tukaj.