Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 23. oktober 2023 DVE PROSTI DELOVNI MESTI S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE

D010001 ASISTENT - ASISTENT ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž

   

Članica: UP FAMNIT 

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja Računalništva in informatike ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja Računalništva in informatike ali
 • magistrska izobrazba s področja Računalništva in informatike,
 • aktivno znanje slovenskega jezika, zaradi opravljanja pedagoškega dela,
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja:

 • izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Računalništva in informatike oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv.

Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih v aktih upin članic, 
 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih, 
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti up in članic, 
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju,
 • prenašanje rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke, sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. Univerze,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih, znanja za delo z računalnikom, ravnanje z avdiovizualno opremo, sposobnost timskega dela, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, praktične spretnosti.

Zahtevana računalniška znanja: 

 • urejevalniki besedil, 
 • delo s preglednicami,
 • delo z bazami podatkov,
 • programiranje, 
 • poznavanje računalniških omrežij,
 • poznavanje operacijskih sistemov, 
 • računalniško oblikovanje.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100%), za določen čas 12 mesecev. 

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji


D010001 ASISTENT - ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž

 

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) oziroma doktorat znanosti s področja Računalništva in informatike,
 • aktivno znanje slovenskega jezika, zaradi opravljanja pedagoškega dela,
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

 Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti
 • sposobnost svetovanja,
 • samostojnost,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti.

 Druga zaželena znanja:

izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Računalništva in informatike oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,

 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,

 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,

 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,

 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,

 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,

 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev.

Zainteresirani kandidati naj pošljejo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v elektronski obliki na naslov: vanessa.pobega@famnit.upr.si

Rok za prijavo je: 12.12.2023

      Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji