Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 31. maj 2021 11. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT, 28. maj 2021

V petek, 28. maja 2021, smo na UP FAMNIT dobili novo generacijo diplomantk in diplomantov. Zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je dogodek potekal delno na daljavo in delno v živo. Uradni del podelitve, ki so ga letos vodili člani Študentskega sveta UP FAMNIT, je potekal v obliki prenosa preko konferenčnega sistema ZOOM iz avle fakultete, diplomanti pa so lahko dogajanju sledili v predavalnicah oziroma doma. Sledilo je uradno fotografiranje na prostem.

11. generacijo diplomantk in diplomantov sta najprej nagovorila rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, in dekan Famnita, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović. Sledila je podelitev diplom po programih, svoje spomine in nabrane izkušnje pa sta delila diplomant dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta Nejc Prinčič, in prva diplomantka magistrskega študijskega programa Trajnostjo grajeno okolje Hana Remešová.

 

Enajsta generacija diplomantk in diplomantov UP FAMNIT – teh je bilo v zadnjem letu natanko 100 – bo obogatila lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstvenimi biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike ter trajnostnega grajenega okolja, magistri matematike, varstva narave in psihologije. Čestitke ob zaključku študija v obliki videoposnetka sta poslala tudi Nikola Šavle, v. d. Kmetijske zadruge Agraria Koper z.o.o., in Andrej Erzetič in podjetja BOOD d.o.o.

Za iskreno popotnico diplomantom so poskrbeli tudi koordinatorji študijskih programov (video na tej povezavi).

Na tej povezavi objavljamo seznam diplomantov in teme zaključnih oziroma magistrskih nalog.

Celotno podelitev si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Podelitev pohval fakultete

Tudi letos je fakulteta podelila pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti. V nadaljevanju objavljamo prejemnike pohval za zadnji dve leti.

Lanski prejemniki pohval so (utemeljitve):

 • Mateo Antonac, dodiplomski študijski program Matematika v ekonomiji in financah, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Nuwan Tharanga Attygalle, doktorski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Sara Brglez, dodiplomski študijski program Biopsihologija, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Cuauhtli Campos Mijangos, doktorski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Besfort Shala, dodiplomski študijski program Matematika, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Petra Slavinec, magistrski študijski program Varstvo narave, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Anuradhi Maheshya Weerasinghe Arachchillage, doktorski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke.

Prejemniki pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

 • Amar Bapić, doktorski študijski program Matematične znanosti,
 • Hana Truta, dodiplomski študijski program Sredozemsko kmetijstvo.

Letošnji prejemniki pohval so (utemeljitve):

 • Luka Duniš, magistrski študijski program Varstvo narave, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Ana Kuder, magistrski študijski program Uporabna psihologija, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Dina Mitrović, dodiplomski študijski program Bioinformatika, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Laura Ogrin, dodiplomski študijski program Matematika, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Hana Remešová, magistrski študijski program Trajnostno grajeno okolje, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Sara Strah, magistrski študijski program Varstvo narave, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Kenny Štorgel, doktorski študijski program Matematične znanosti, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Aleksandar Tošić, doktorski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Domen Vake, magistrski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke,
 • Matija Zagoranski, dodiplomski študijski program Biopsihologija, pohvala za študijske/raziskovalne dosežke.

Prejemniki pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

 • Robert Logar, dodiplomski študijski program Biodiverziteta,
 • Mojca Pungerčar, dodiplomski študijski program Varstvena biologija.

 

Diplomantom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti!