Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 22. maj 2020 10. generacija diplomantk in diplomantov UP FAMNIT

V petek, 22. maja, smo na UP FAMNIT dobili novo generacijo diplomantk in diplomantov. Žal smo morali slavnostno podelitev diplom odpovedati zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), na podlagi navodil Univerze na Primorskem pa smo pripravili krajši, a za to nič manj iskren video prispevek s čestitkami za diplomante, ki so zaključili študij med majem 2019 in aprilom 2020.

Deseta generacija diplomantk in diplomantov UP FAMNIT – teh je bilo v zadnjem letu 93 – bo obogatila lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstvenimi biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike, magistri matematike, varstva narave, biopsihologije in psihologije.

Na tej povezavi objavljamo seznam diplomantov in teme zaključnih oziroma magistrskih nalog.

V videoposnetku si lahko ogledate nagovora dekana UP FAMNIT, izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića in rektorice Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdije Kutnar. Svoja razmišljanja o študiju na fakulteti in drugih študijskih izkušnjah sta delili Tina Belej, diplomantka dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta, in Mateja Erce, diplomantka magistrskega študijskega programa Uporabna psihologija. Utrinke iz časa študija na naši fakulteti so v obliki fotografij prispevali sami diplomanti, za posebno čestitko pa je poskrbel tudi Študentski svet UP FAMNIT.

Tudi letos fakulteta podeljuje pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti. Podelitev pohval bo potekala v začetku naslednjega študijskega leta.

Prejemniki pohval fakultete so:

  • Petra Slavinec, magistrski študijski program Varstvo narave, pohvala za raziskovalno delo,
  • Cuauhtli Campos Mijangos, doktorski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za izvedbo 3D tiskanja zaščitnih mask,
  • Nuwan Tharanga Attygalle, doktorski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za izvedbo 3D tiskanja zaščitnih mask,
  • Anuradhi Maheshya  Weerasinghe Arachchillage, doktorski študijski program Računalništvo in informatika, pohvala za raziskovalno delo,
  • Besfort Shala, dodiplomski študijski program Matematika, pohvala za izjemne študijske dosežke in uspehe na mednarodnih tekmovanjih,
  • Mateo Antonac, dodiplomski študijski program Matematika v ekonomiji in financah, pohvala študijske dosežke,
  • Sara Brglez, dodiplomski študijski program Biopsihologija, pohvala za pomemben doprinos k razvoju obštudijskih dejavnosti oddelka.

Prejemniki pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

  • Amar Bapić, doktorski študijski program Matematične znanosti,
  • Hana Truta, dodiplomski študijski program Sredozemsko kmetijstvo.

Diplomantom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti.